ΤΟΠΙΚΑ

Αρση της απαγόρευσης μαθητείας του ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ σε Α΄ Βαθμού συγγενείς ζητάει ο Εμπορικός Σύλλογος Μαγνησίας

αρση-της-απαγόρευσης-μαθητείας-του-επ-283918

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου απέστειλε επιστολή στον Διοικητή του ΟΑΕΔ, κ. Πρωτοψάλτη Σπύρο προκειμένου να επανέλθει η δυνατότητα συμμετοχής σπουδαστών ΕΠΑΣ ΟΕΑΔ σε οικογενειακές επιχειρήσεις, εφόσον πολλοί μαθητευόμενοι των σχολών ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑ – ΟΑΕΔ έχουν ακολουθήσει έναν επαγγελματικό προσανατολισμό σύμφωνα με τις οικογενειακές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, πολλοί έμποροι και επαγγελματίες επιλέγουν την ίδια με αυτούς επαγγελματική σταδιοδρομία για τα παιδιά τους εξασφαλίζοντας την διαδοχή στην επιχείρησής τους ενώ οι νέοι μας συνειδητά ακολουθούν τους γονείς και δραστηριοποιούνται στις οικογενειακές επιχειρήσεις με γνώμονα την άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, έχοντας ως στόχο να τις αναπτύξουν και να τις κάνουν περισσότερο εύρωστες με όφελος τόσο για τους ίδιους όσο και για την ελληνική οικονομία που τόσο το έχει ανάγκη ο τόπος μας.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου θεωρεί ότι αυτή η απαγορευτική απόφαση στερεί τη δυνατότητα απασχόλησης σε οικογενειακές επιχειρήσεις, που είναι ένας από τους αρτιότερους τρόπους να έρθουν σε επαφή οι σπουδαστές/ μαθητές ΟΑΕΔ ΕΠΑΣ με το αντικείμενο της πραγματικής τους εργασίας και να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε ένα ασφαλή και οικείο εργασιακό περιβάλλον.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου