ΤΟΠΙΚΑ

Δώρο άδωρον οι διαγραφές οφειλών

δώρο-άδωρον-οι-διαγραφές-οφειλών-279663

Δέκα άτομα εκδήλωσαν ενδιαφέρον να επωφεληθούν της ευεργετικής διάταξης και να διαγράψουν οφειλές προς το Δημόσιο και τις Τράπεζες ύψους έως 20.000 ευρώ στο Ειρηνοδικείο Βόλου, κανένας όμως δεν κατάφερε να υποβάλλει και αίτηση.

Ρεπορτάζ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ

Το έστω μικρό ενδιαφέρον που παρουσιάστηκε το τελευταίο δίμηνο ισχύος της ευεργετικής διάταξης δεν έγινε πράξη, καθώς οι ενδιαφερόμενοι εκτιμάται ότι ίσως δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για να πληρώσουν δικηγόρο και να υποβάλλουν την αίτηση τεκμηριωμένα έτσι όπως απαιτεί η επίμαχη διάταξη του Νόμου 3869/2010.

Για τη σύνταξη δικογράφου απαιτείται ποσό τουλάχιστον 100-120 ευρώ. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα διορισμού δικηγόρου από το Ειρηνοδικείο Βόλου. Ισως να μην έχουν επαρκής ενημέρωση της διάταξης, όμως αν ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση και τη συνοδέψει με χαρτί απορίας τότε το Δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να διορίσει δικηγόρο.

Η μη υποβολή αιτήσεων αποδίδεται και στο γεγονός ότι η διάταξη έχει εξαιρετικά αυστηρά οικονομικά κριτήρια με αποτέλεσμα να λειτουργεί τελικά αποτρεπτικά. Οι όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο ενδιαφερόμενος αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, είναι εξαιρετικά αυστηροί ώστε αν όντως τους τηρεί κανείς εκ των πραγμάτων βρίσκεται σε τόσο δεινή οικονομική πραγματικότητα ώστε σύμφωνα με δικηγορικούς κύκλους τελικά δεν έχει τίποτα να χάσει για να ενδιαφέρεται να διαγράψει τις οφειλές του και μάλιστα μέσα από μία πολύπλοκη διαδικασία.

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι χρήσης της διάταξης είναι πολίτες που έχουν μηδενικό εισόδημα, δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία, δεν έχουν μεταβιβάσει ή εκποιήσει ακίνητη περιουσία τον τελευταίο χρόνο, το σύνολο των καταθέσεών του δεν υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ.

Για οφειλέτες πάντως που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και κινήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία προβλέπεται άμεση διαγραφή οφειλών και περίοδος επιτήρησης δεκαοκτώ (18) μηνών κατά την οποία εάν υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή της περιουσιακής τους κατάστασης οφείλουν να ενημερώσουν τους πιστωτές τους και το δικαστήριο.

Επίσης, κατά την περίοδο επιτήρησης οι πιστωτές νομιμοποιούνται να ενημερώσουν το δικαστήριο για οποιαδήποτε μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη περιέλθει σε γνώση τους.

Σε περίπτωση μεταβολής της περιουσιακής κατάστασης, οι οφειλέτες νομιμοποιούνται να ζητήσουν μεταρρύθμιση της δικαστικής απόφασης, έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν οι λοιπές διατάξεις του ν. 3869/2010, προτείνοντας σχέδιο αποπληρωμής.

Να επισημανθεί ότι τυχόν απόκρυψη περιουσιακής μεταβολής από τον οφειλέτη, κατά την περίοδο επιτήρησης, επιφέρει άρση διαγραφής και τις προβλεπόμενες στο ν. 3869/2010 κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης ειλικρίνειας. Μετά τη λήξη της περιόδου επιτήρησης, η νομική κατάσταση της υπερχρέωσης του οφειλέτη αίρεται.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου