ΤΟΠΙΚΑ

Χρ. Μπουκώρος: Παράταση αναγγελίας για επιταγές λήξεως 15 έως 30 Μαρτίου 2020

χρ-μπουκώρος-παράταση-αναγγελίας-για-27618

Τροπολογία του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Σκυκαλάκη με πρωτοβουλία του βουλευτή Μαγνησίας και Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου

Κατατέθηκε στην Βουλή η τροπολογία για την παράταση αναγγελίας επιταγών λήξεως διαστήματος από 15 έως και 30 Μαρτίου για επιχειρήσεις που έκλεισαν λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, όπως ακριβώς είχε ζητήσει ο βουλευτής Μαγνησίας και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος Ν.Δ. Χρήστος Μπουκώρος, με επίκαιρη ερώτηση προς τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Σκυλακάκη, η οποία συζητήθηκε στις 5 Ιουνίου 2020.

H ανταπόκριση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Σκυλακάκη ήταν άμεση στο μείζον ζήτημα που ανέδειξε ο Χρήστος Μπουκώρος και αφορά στην επέκταση της αναγγελίας στον Τειρεσία κατά 75 ημέρες για τις επιχειρήσεις που εξέδωσαν επιταγές το διάστημα της καραντίνας και συγκεκριμένα από τις 15 μέχρι και τις 30 Μαρτίου 2020.

Με την τροπολογία που κατατέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών «Χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα», η κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα την πρόθεσή της να επιλύσει το ζήτημα των επιταγών που έληξαν κατά το διάστημα της πανδημίας, αλλά και του αντίστοιχου προβλήματος που αντιμετωπίζουν τουριστικές επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, με τις προτεινόμενες διατάξεις λαμβάνεται η απαραίτητη μέριμνα για να μην αποκλείεται η δανειόδοτηση των επιχειρήσεων που επλήγησαν δραστικά από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού Covid-19 και συνεχίζουν έως και σήμερα να πλήττονται καθότι η οικονομική τους δραστηριότητα, λόγω της ιδιαίτερης φύσης της, δεν έχει περιέλθει πλήρως ή αρχίζει τώρα να πλήττεται λόγω της εποχικής της φύσης. Πιο αναλυτικά, «με την παρ.1 προβλέπεται το ευεργέτημα της μη καταχώρισης σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς αξιογράφων για τα οποία έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα κατά το χρονικό διάστημα από 15 Μαρτίου έως και 30 Μαρτίου 2020, χωρίς να έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής». Το μέτρο αυτό αφορά επιχειρήσεις που επλήγησσαν δραστικά εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (δεκαπενθημέρου) από την επιβολή των μέτρων περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας και μέχρι τη λήψη μέτρων, στις 30 Μαρτίου 2020, για την παράταση των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων. Επιπρόσθετα, αξιόγραφα, τα οποία οφείλονται από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο ή εποχικές επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από 1/6 /2020 έως και 15/7/2020, δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από τα πιστωτικά εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.

Επίσης, προβλέπεται η ένταξη στην ισχύουσα ρύθμιση της παράτασης προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής και των αξιογράφων που οφείλονται από επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά – επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό- όπως προκύπτει από το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος κύκλος εργασιών τους εντοπίζεται κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Επίσης, παρέχεται το ευεργέτημα της μη καταχώρισης σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και στους κομιστές αξιογράφων, των οποίων οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής έχουν παραταθεί, εφόσον η αξία των αξιογράφων που διαθέτουν προς εμφάνιση και πληρωμή υπερβαίνει συγκεκριμένο ποσοστό του κύκλου εργασιών τους.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ευχαρίστησε θερμά τον κ. Σκυλακάκη για την άμεση αντιμετώπιση του μείζονος προβλήματος που δημιουργήθηκε σε χιλιάδες εμπόρους και μικρομεσαίους επιχειρηματίες λόγω της κρίσης της πανδημίας του κορωνοϊού. Με την κατατεθειμένη τροπολογία όσοι επιχειρηματίες βρέθηκαν σε αδυναμία κάλυψης των επιταγών του συγκεκριμένου διαστήματος, αφού αναγκάστηκαν να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους, θα αποφύγουν την καταγραφή τους στο σύστημα του Τειρεσία και έτσι θα μπορέσουν, αφενός μεν να συνεχίσουν να διαθέτουν μπλοκ επιταγών και αφετέρου δε να ενταχθούν σε χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το ΤΕΠΙΧ, προκειμένου να επανεκκινήσουν τις επιχειρήσεις τους με καλύτερες πιθανότητες.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου