ΤΟΠΙΚΑ

Κίνδυνος πολεοδομικής αναρχίας στη συνοικία της Αγίας Παρασκευής

κίνδυνος-πολεοδομικής-αναρχίας-στη-σ-272898

Σοβαρός κίνδυνος μαζικής απελευθέρωσης κοινοχρήστων χώρων ζωτικής σημασίας, ασυνέχειας οδών και μιας σειράς προβλημάτων που θα οδηγήσουν σε πολεοδομική… αναρχία, εντοπίζεται στη συνοικία της Αγίας Παρασκευής, όπου ακόμη εκκρεμεί η ολοκλήρωση της πράξης εφαρμογής.

Η πράξη είχε αναρτηθεί τον Ιούλιο του 2012, προκάλεσε όμως πληθώρα ενστάσεων από ιδιοκτήτες γης που αντιδρούν κυρίως στην εισφορά σε χρήμα. Ο δήμος Βόλου τότε είχε παρέμβει προς το ΥΠΕΚΑ ζητώντας νομοθετική ρύθμιση για τις εισφορές των ιδιοκτητών σε χρήμα. Ωστόσο στο Νόμο, παρά τις υποσχέσεις και την κατάθεση τροπολογιών, δεν υπάρχουν, τελικά, ρυθμίσεις με ισχύ αναδρομικότητας, για περιοχές παραδοσιακών οικισμών, που έχουν εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο αλλά όχι κυρωμένη πράξη εφαρμογής, που να επιφέρουν μειώσεις της εισφοράς σε χρήμα.

Ωστόσο η χρονική ανοχή έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ήδη από την 1-4-2010 έχει υποβληθεί έγγραφη καταγγελία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου, προκειμένου να διερευνηθεί ποινικά το θέμα της άρνησης του τότε δημοτικού συμβουλίου να προχωρήσει στην κύρωση της πράξης εφαρμογής. Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Βόλου διέταξε Προκαταρκτική Εξέταση για τη διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Παράλληλα, ο νόμος προβλέπει ότι «μετά την παρέλευση δεκαπενταετίας από την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου με το οποίο επιβλήθηκε για πρώτη φορά η ρυμοτομική απαλλοτρίωση ή δέσμευση του ακινήτου, ή την παρέλευση πενταετίας από την κύρωση της σχετικής πράξης εφαρμογής ή της πράξης αναλογισμού, επέρχεται αυτοδίκαια άρση της απαλλοτρίωσης».

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την ερχόμενη Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, στη 1:30 το μεσημέρι, προτείνεται να γνωμοδοτήσει η επιτροπή για όλες τις ενστάσεις και στη συνέχεια να στείλει στην περιφέρεια την Πράξη Εφαρμογής.
Προτείνεται:

  • Οι εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις ιδιοκτησίας, που υποβλήθηκαν με τη μορφή ένστασης, αλλά και οι δηλώσεις ιδιοκτησίας που αποτελούν γνωστοποίηση ιδιοκτησιακών μεταβολών, είτε έγιναν εμπρόθεσμα είτε εκπρόθεσμα μέχρι σήμερα, να γίνουν αποδεκτές στο σύνολό τους.
  • Οι ενστάσεις οι οποίες συνιστούν είτε πλήρη άρνηση στο σχέδιο πόλης είτε μη αποδοχή των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κείμενη Νομοθεσία σχετικά με τις εισφορές σε γη και χρήμα, αλλά και των δοσοληψιών μεταξύ ιδιοκτησιών να απορριφθούν.
  • Οι ενστάσεις, με τις οποίες ιδιοκτήτες θέτουν το ζήτημα ότι η τιμή της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων στην Αγία Παρασκευή υπερβαίνει την αγοραία αξία των οικοπέδων να απορριφθούν.
  • Οι ενστάσεις με τις οποίες τίθενται παρεμπιπτόντως ζητήματα νομιμότητας της ήδη εγκεκριμένης Πολεοδομικής μελέτης να απορριφθούν.
  • Οι ενστάσεις με τις οποίες ζητείται μεταβολή του ορίου των πυκνοδομημένων περιοχών να απορριφθούν.
  • Οι ενστάσεις που αποτελούν πλάγια αίτηση τροποποίησης σχεδίου πόλης πρέπει να απορριφθούν.
  • Οι ενστάσεις με τις οποίες ζητείται η συμπληρωματική ένταξη εκτάσεων στο σχέδιο πόλης (θύλακες) στην περιοχή «Νεκροταφείου» και τα «Βενετιώτικα» αλλά και τα βόρεια του οικισμού , προς τον «Σαρακηνό» και είχαν μείνει εκτός σχεδίου λόγω προβλήματος με την Ζ.Ο.Ε. απαιτούν νέα πολεοδομική μελέτη και δεν είναι αντικείμενο της εξελισσόμενης πράξης εφαρμογής, άρα πρέπει να απορριφθούν.
  • Οι ενστάσεις με τις οποίες τίθεται ζήτημα ότι δεν προβλέπεται εγγεγραμμένη πίστωση για τα τμήματα που είναι προς αποζημίωση να απορριφθούν.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου