ΤΟΠΙΚΑ

Πηγές ρύπανσης κοντά στη γέφυρα Ομορφοχωρίου

πηγές-ρύπανσης-κοντά-στη-γέφυρα-ομορφ-272770

Χώρους παράνομης διάθεσης σκουπιδιών, μπαζών και υπολειμμάτων συσκευασιών φυτοφαρμάκων εντόπισε το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας κοντά στο διώρυγα της γέφυρας Ομορφοχωρίου. Αμεσα πραγματοποιήθηκε λήψη δείγματος και απεστάλη για ποιοτική ανάλυση σε διαπιστευμένο εργαστήριο, ενώ από την πλευρά του Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Με γνώμονα τις κατευθύνσεις που δίνονται από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως η οδηγία – πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ) και η οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (92/43/ΕΚ) για τις ανθρωπογενής πιέσεις και ενόψει έναρξης της περιόδου τροφοδοσίας της λίμνης Κάρλας από τον Πηνειό ποταμό, το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας πραγματοποίησε επιτόπιο έλεγχο και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών συνθηκών στο σύστημα της τάφρου 2Τ, στις 12 Οκτωβρίου.

Το προσωπικό του Φορέα κινήθηκε κατά μήκος του συστήματος τάφρων Πηνειός-Κάρλας (2Δ-7Τ-2Τ ), με προορισμό το αντλιοστάσιο του Πηνειού στη θέση Καραούλι, καταγράφοντας πλήθος χώρων παράνομης διάθεσης σκουπιδιών, μπαζών και υπολειμμάτων συσκευασιών φυτοφαρμάκων πλησίον της επενδυμένης διώρυγα 2Δ ανάντη της γέφυρας Ομορφοχωρίου.

Η εικόνα των απορριμμάτων οδήγησε τα μέλη του Φορέα στο συμπέρασμα της μακράς παραμονής των, ενώ στην περιοχή υπάρχουν πινακίδες απαγόρευσης ρίψης μπαζών και σκουπιδιών. Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο ίδιος Φορέας, επισημαίνεται ότι «ο τρόπος αυτός διάθεσης των απορριμμάτων μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον μολύνοντας επιφανειακά και υπόγεια νερά, ενώ μπορεί να αποτελέσει και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία».

Παράλληλα το προσωπικό του Φ.Δ. έγινε αυτόπτης μάρτυρας απευθείας διάθεσης υγρών προς την επενδυμένη διώρυγα 2Δ από επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην περιοχή.

Η αποπνικτική δυσοσμία του σημείου, το χρώμα των υγρών και η δημιουργία αφρών στα επιφανειακά νερά της τάφρου ενίσχυσαν τις αρχικές υποψίες για πηγή ρύπανσης. Αμεσα πραγματοποιήθηκε λήψη δείγματος και απεστάλη για ποιοτική ανάλυση σε διαπιστευμένο εργαστήριο. Από την πλευρά του Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου