ΤΟΠΙΚΑ

Διενέργεια εξετάσεων χορήγησης Ειδικής Άδειας Οδήγησης ΕΔΧ (ΤΑΞΙ)

διενέργεια-εξετάσεων-χορήγησης-ειδι-269454

Στις 20 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., θα διενεργηθούν εξετάσεις για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στα γραφεία της υπηρεσίας (Κορωνίου- Νέγρη, Π. Άρεως).

Όσοι ενδιαφερθούν και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, θα πρέπει το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τέλος, σ ημειώνεται ότι, επιτρέπεται η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις υπό την προϋπόθεση διενέργειας rapid test εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την εξέταση (και επίδειξης στους εξεταστές της εκτύπωσης όπου εμφαίνεται «αρνητικό» αποτέλεσμα), εκτός και εάν οι εξεταζόμενοι διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου