ΤΟΠΙΚΑ

Πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα

πρόγραμμα-κατάρτισης-και-πιστοποίησ-26640

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης, για εργαζόμενους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, πρόκειται να υλοποιήσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Τουριστικών Γραφείων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020».

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων σε εργαζόμενους αποκλειστικά του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται. Αποκλείονται οι άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι και δημόσιοι υπάλληλοι.

Το έργο απευθύνεται σε 1.273 συνολικά εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας, σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους, να καταρτιστούν και να πιστοποιηθούν σε εξειδικευμένα αντικείμενα, με σκοπό την βελτίωση των δεξιοτήτων τους καθώς και την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και την Ελλάδα.

Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης έχουν συνολική διάρκεια 80 ώρες, θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένο φορέα κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και θα αφορούν στα εξής αντικείμενα: Τουριστικός αντιπρόσωπος, υπάλληλος τουριστικού γραφείου, χειριστής εφαρμογών αυτοματοποιημένου γραφείου.

Οι ωφελούμενοι εφόσον ολοκληρώσουν την παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης και συμμετέχουν στις προγραμματισμένες εξετάσεις πιστοποίησης, θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 400 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπου αναφέρει αναλυτικά τις προϋποθέσεις και τους όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα, καθώς και την φόρμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, στην ιστοσελίδα του φορέα www.potour.gr.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης και ανάρτησης των δικαιολογητικών των ωφελούμενων αρχίζει σήμερα Δευτέρα 11 Απριλίου και λήγει στις 11 Μαΐου και ώρα 23:59.

Πληροφορίες στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Τουριστικών Γραφείων, Κουμουνδούρου 1, Λάρισα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2410253186, Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 10:00 – 13:00.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου