ΤΟΠΙΚΑ

Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων

πληροφοριακό-σύστημα-διαχείρισης-πε-264836

Σε ένα σημαντικό για τους παραγωγούς έργο θα συμμετάσχει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με απόφαση της Γενικής Γραμματέας Καλλιόπης Γερακούδη.

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, συμμετέχει ως συνδικαιούχος της πρότασης με τίτλο «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών δεδομένων για στήριξη επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας».

Φορέας της πρότασης είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης ενώ συμμετέχουν σαν συνδικαιούχοι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος.

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη και επιχειρησιακή λειτουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων για τη στήριξη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας πολλαπλών κλάδων της περιφερειακής οικονομίας και των πολιτών στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας.

Πρόκειται στην ουσία για τη δημιουργία μιας πύλης ενημέρωσης, στην οποία θα έχει δωρεάν πρόσβαση η τοπική κοινωνία και από την οποία μετά τη συλλογή και επεξεργασία σε ημερήσια βάση όλων των εδαφολογικών και μετεωρολογικών δεδομένων:

– Θα παρέχει αυτόματα καιρικά και εδαφολογικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο 24 ώρες το 24ωρο, μέσω του ειδικού λογισμικού.

– Θα παρακολουθεί την υγρασία του εδάφους σε πολλαπλά επίπεδα (βάθη) εδάφους μέσω των αισθητήρων προφίλ υγρασίας.

– Θα προτείνει την εφαρμογή αρδευτικής αγωγής , με στόχο την ορθολογική χρήση του νερού (δυνατότητα εξοικονόμησης έως και 50% της ποσότητας νερού).

– Θα παρακολουθεί την πρόσληψη νερού από τις καλλιέργειες.

– Θα παρακολουθεί τα αποτελέσματα του αρδευτικού συστήματος (σύστημα μεταφοράς και εφαρμογής αρδευτικού νερού).

– Θα υπολογίζει την άρδευση που αντιστοιχεί στην εκάστοτε φαινολογική φάση.

– Θα ελέγχει την απόδοση και την ποιότητα της καλλιέργειας.

– Θα εξοικονομεί χρόνο και χρήματα για τους παραγωγούς.

– Θα λειτουργεί φιλικά προς το περιβάλλον.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου