ΤΟΠΙΚΑ

Ανακοίνωση του ΔΣ διδασκόντων του ΠΘ σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού

ανακοίνωση-του-δσ-διδασκόντων-του-πθ-σ-262104

«Την αμέριστη συμπαράσταση στις/στους συναδέλφους, φοιτήτριες/ες και αποφοίτους του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), στον αγώνα τους για προάσπιση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων τα οποία αναμένεται να υπονομευθούν στην πράξη, εάν η πολιτεία προχωρήσει, ως έχει, στην ψήφιση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Αθλητικός Εθελοντισμός, Αθλητισμός Αναψυχής και Άθληση για Όλους, Πνευματικός Αθλητισμός, Ηλεκτρονικός Αθλητισμός (e-sports), Εργασιακός Αθλητισμός και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας», τονίζουν στην ανακοίνωση του το Διοικητικό Συμβούλιο των διδασκόντων του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.

Συνεχίζοντας στην ανακοίνωση τους αναφέρουν ότι, «το σχέδιο νόμου εισάγει την επαγγελματική ιδιότητα του «Εκπαιδευτή» όσον αφορά σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στον «Αθλητισμό αναψυχής και άθληση για όλους», χωρίς η ιδιότητα αυτή να προϋποθέτει επιστημονική κατάρτιση πανεπιστημιακού επιπέδου, όπως αυτή παρέχεται από τα ΤΕΦΑΑ της χώρας, εν δυνάμει λοιπόν ασκούμενη από αποφοίτους ΙΕΚ».

Επιπλέον, κλείνοντας δηλώνουν χαρακτηριστικά ότι, «διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου έρχονται σε αντίθεση με προηγούμενους νόμους. Συγκεκριμένα, το οργανωτικό πλαίσιο των «προγραμμάτων αναψυχής και άθλησης για όλους» έχει ήδη ρυθμιστεί με τις διατάξεις του Ν.2527/8.10.2013/τεύχος Β΄ και Ν.1774/17.6.2016/τεύχος Β΄, όπου αναφέρεται ρητά ότι οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού αποτελούν το βασικό προσωπικό για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών. Αφήνονται δε υπόνοιες αμφισβήτησης, ακόμα και για το νόμο Πλαίσιο 1268/82 και το ΠΔ του 2006, όπου οι πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ ορίζονται ως οι μοναδικοί επαγγελματίες για την παροχή υπηρεσιών άσκησης στα γυμναστήρια».

Παρακάτω τα στοιχεία του σχέδιου νόμου:

1) Ως αθλητισμός αναψυχής ορίζεται (άρθρο 15): «Οποιαδήποτε συστηματική σωματική και αθλητική άσκηση χωρίς αγωνιστικό χαρακτήρα, που διεξάγεται αυτόβουλα και εκούσια από τον αθλούμενο πολίτη στη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου του, για τη βελτίωση του βιολογικού του επιπέδου, την καλλιέργεια αθλητικού χαρακτήρα και αθλητικής συνείδησης και την ποιοτική διαχείριση και ουσιαστική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του.»

2) Στο άρθρο 20 προβλέπεται ότι ο «Εκπαιδευτής» «αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υποστήριξη ή την εποπτεία διεξαγωγής ατομικών και ομαδικών προγραμμάτων σε γυμναστήρια, αίθουσες ή στην ύπαιθρο, ή προγραμμάτων άθλησης για όλους»

Στην πράξη τα παραπάνω σημαίνουν ότι ο «Εκπαιδευτής» θα μπορεί να σχεδιάζει και να επιβλέπει προγράμματα άθλησης για εγκύους, μικρά παιδιά, ηλικιωμένους και άλλες ευαίσθητες ομάδες. Είναι απορίας άξιο λοιπόν πώς μπορεί να μη θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για κάτι τέτοιο η πανεπιστημιακού επιπέδου μόρφωση του «Εκπαιδευτή». Οι ενδεχόμενες δε αρνητικές συνέπειες αυτής της παράβλεψης, όσον αφορά στη δημόσια υγεία και ποιότητα ζωής είναι εμφανείς.

Το ΔΣ του ΕΣΔ ΠΘ καλεί το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να συνεργαστεί και να υιοθετήσει τις προτάσεις και παρατηρήσεις που κατέθεσαν οι τέσσερεις Σχολές Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) και τα πέντε ΤΕΦΑΑ της χώρας1, καθώς και οι επιστημονικοί φορείς, οι συνδικαλιστικές ενώσεις και οι σύλλογοι επαγγελματιών αθλητισμού και άσκησης. Ακολούθως να προβεί στις αναγκαίες τροποποιήσεις των άρθρων του νομοσχεδίου, ώστε να αποφευχθεί η διαβλεπόμενη υποβάθμιση του πτυχίου του ΤΕΦΑΑ και η υπονόμευση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου