ΤΟΠΙΚΑ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: 140.000 € μέσω ΕΣΠΑ

πανεπιστήμιο-θεσσαλίας-140-000-e-μέσω-εσπα-236099

Ποσό ύψους 140.000 ευρώ κατανέμεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μέσω ΕΣΠΑ για σύσταση και λειτουργία γραφείου υποστήριξης της διδασκαλίας.

Συνολικά τα πανεπιστήμια θα απορροφήσουν κονδύλι 2.870.000 ευρώ μέσω ΕΣΠΑ.

Τα γραφεία υποστήριξης της διδασκαλίας έχουν θεσμοθετηθεί με το άρθρο 51 του ν. 4009/2011 και στοχεύουν στην ολοκληρωμένη υποστήριξη του διδακτικού έργου του ακαδημαϊκού προσωπικού των ΑΕΙ, καθώς επίσης και στην προαγωγή της συνολικής εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών.

Με γνώμονα τη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος μάθησης επιτυγχάνουν τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης.

Απευθύνονται στο κύριο και βοηθητικό διδακτικό προσωπικό των ιδρυμάτων, ιδιαίτερα στους νέους διδάσκοντες, καθώς και στους υπευθύνους για την ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων σπουδών και τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε κάθε ακαδημαϊκή μονάδα.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου