ΤΟΠΙΚΑ

Δύο προσλήψεις στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Νοτίου Πηλίου

δύο-προσλήψεις-στο-κέντρο-κοινότητας-234030

Με δύο άτομα θα στελεχωθεί το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Νοτίου Πηλίου ο οποίος αξιοποιεί τη νέα αυτή Δομή προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Noτίου Πηλίου θα στελεχωθεί με δύο άτομα, με ειδικότητες κοινωνικού λειτουργού και ψυχολόγου, με διάρκεια σύμβασης ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος.

Η ένταξη του Δήμου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020», έγινε με απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας μετά από θετική αξιολόγηση της πρότασης που υπέβαλε ο Δήμος.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Το Κέντρο Κοινότητας έχει τη δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζει την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων με παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και με δράσεις που θα χαρακτηρίζονται από εκπαιδευτικό, κοινωνικό και επικοινωνιακό χαρακτήρα.

Η διάρκεια λειτουργίας της δομής προβλέπεται για τρία έτη.

Ο Αντιδήμαρχος Νοτίου Πηλίου κ. Μιλτ. Παπαδημητρίου ανέφερε: «Με τη δημιουργία του Κέντρου Κοινότητας αξιοποιούμε τις δυνατότητες των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ενισχύουμε τη διασύνδεση των πολιτών με κοινωνικά προγράμματα, καταπολεμώντας τον κοινωνικό αποκλεισμό και κάθε είδους διάκριση. Σημαντικό είναι ότι με το Κέντρο Κοινότητας δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Ήδη ο δήμος μας προχωράει στην πρόσληψη δύο ατόμων για τη στελέχωσή του».

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου