ΤΟΠΙΚΑ

Aπό σήμερα οι αιτήσεις και στη Μαγνησία για τους διευθυντές εκπαίδευσης

aπό-σήμερα-οι-αιτήσεις-και-στη-μαγνησία-228293

Ξεκινά από σήμερα, Δευτέρα 3 Ιανουαρίου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς να διεκδικήσουν τις θέσεις των διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μαγνησία.

Σίγουροι υποψήφιοι για τις θέσεις πρέπει να θεωρούνται οι σημερινοί διευθυντές, Γιώργος Πολύζος και Χαράλαμπος Σταχτέας αντίστοιχα σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στη Μαγνησία, ενώ δεν αποκλείεται τη θέση στη Δ.Δ.Ε. στον νομό να διεκδικήσει και ο προηγούμενος διευθυντής, Σωκράτης Σαβελίδης.

Συνολικά η διαδικασία αφορά στην επιλογή 58 Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και 58 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα. Η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου, στις 2μ.μ., μέσω της διαδικτυακής πύλης https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/, κατ’ εφαρμογή του Νόμου 4823/2021.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η πιστοποίηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με την χρήση των κωδικών TAXIS. Με την αίτηση, οι υποψήφιοι δηλώνουν την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ενδιαφέροντός τους και αναρτούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων τους, όπως βιογραφικό σημείωμα, πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης, αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών και γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ), βεβαιώσεις για το διδακτικό – επιμορφωτικό – καθοδηγητικό – διοικητικό έργο, αποδεικτικά συγγραφικού και ερευνητικού έργου επιστημονικού περιεχομένου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με διδακτική υπηρεσία οκτώ τουλάχιστον ετών εκ των οποίων τα τέσσερα πρέπει να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, με πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου και να έχουν ασκήσει καθήκοντα για δύο τουλάχιστον έτη σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης.

Οι διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται και τοποθετούνται για τετραετή θητεία, μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στόχος της διαδικασίας επιλογής, η πλήρωση των θέσεων με αξιοκρατικά επιλεγμένα στελέχη εκπαίδευσης, υψηλών τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, που θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν όλα τα νέα εργαλεία για την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων και του εκπαιδευτικού έργου εν συνόλω.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου