ΤΟΠΙΚΑ

Προσλήψεις ενόψει και στη ΔΕΥΑΜΒ

προσλήψεις-ενόψει-και-στη-δευαμβ-2285

Ομόφωνα το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ αποφάσισε σήμερα το μεσημέρι σε μία έκτακτη συνεδρίαση να προτείνει για έγκριση την πρόσληψη ενός Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, με σχέση έμμισθης εντολής όπως του δίνει το δικαίωμα ο νόμος.

Επίσης ομόφωνα αποφάσισε να προτείνει την πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων, προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, με την ειδικότητα εργάτες Υ.Ε.. για να καλύψουν τις ανάγκες των 18 νέων υδραγωγείων, 60 δεξαμενών ύδρευσης και 30 γεωτρήσεων αλλά και του τομέα της άρδευσης. Σημειώνεται ότι ήδη το προσωπικό της υπηρεσίας έχει μειωθεί λόγω συνταξιοδοτήσεων, αλλά και λόγω υγείας.

Το Δ.Σ. αποφάσισε επίσης να προτείνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, 14 ατόμων, διάρκειας ενός έτους, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, με τις κάτωθι ειδικότητες:

Π.Ε. Μηχανικών Η/Υ & Δικτύων, ένας (1)

Π.Ε. Χημικών Μηχανικών , ένας (1)

Π.Ε. Χημικών, ένας (1)

Π.Ε. Βιολόγων, ένας (1)

Τ.Ε. Τεχνολόγων Τροφίμων (1)

Δ.Ε (Ι.Ε.Κ.) Ειδικών Εφαρμογών Πληροφορικής, ένας (1)

Δ.Ε. Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων, τρεις (3)

Δ.Ε. Τεχνιτών Υδραυλικών, πέντε (5)

Τέλος αποφάσισε να προτείνει τη σύναψη νέων συμβάσεων μίσθωσης έργου, 11 ατόμων, διάρκειας ενός (1) έτους, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με τις κάτωθι ειδικότητες:

Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, τρείς (3)

Π.Ε. Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων Μηχανικών, ένας (1)

Τ.Ε. Δομικών Έργων, τέσσερεις (4)

Τ.Ε. Ηλεκτρολόγων, τρείς (3)

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου