ΤΟΠΙΚΑ

Από σήμερα τελικά αιτήσεις για τους διευθυντές εκπαίδευσης

από-σήμερα-τελικά-αιτήσεις-για-τους-δι-226340

Από σήμερα τελικώς, Τρίτη, αντί για χθες, ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν τις θέσεις των διευθυντών εκπαίδευσης. Το Υπουργείο Παιδείας τροποποίησε τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος για την επιλογή των διευθυντών, με τη διαδικασία να ξεκινά σήμερα και να ολοκληρώνεται στις 24 Ιανουαρίου, καθώς στη λήξη της προθεσμίας δόθηκε δεκαήμερη παράταση.

Σίγουροι υποψήφιοι για τις θέσεις στη Μαγνησία πρέπει να θεωρούνται οι σημερινοί διευθυντές, Γιώργος Πολύζος και Χαράλαμπος Σταχτέας αντίστοιχα σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ενώ δεν αποκλείεται τη θέση στη Δ.Δ.Ε. στον νομό να διεκδικήσει και ο προηγούμενος διευθυντής, Σωκράτης Σαβελίδης. Γενικώς πάντως εκτιμάται ότι θα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον εκπαιδευτικών οι οποίοι θα διεκδικήσουν τις θέσεις.

Συνολικά η διαδικασία αφορά στην επιλογή 58 διευθυντών Πρωτοβάθμιας και 58 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η πιστοποίηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με την χρήση των κωδικών TAXIS. Με την αίτηση, οι υποψήφιοι δηλώνουν την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ενδιαφέροντός τους και αναρτούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων τους, όπως βιογραφικό σημείωμα, πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης, αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών και γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ), βεβαιώσεις για το διδακτικό – επιμορφωτικό – καθοδηγητικό – διοικητικό έργο, αποδεικτικά συγγραφικού και ερευνητικού έργου επιστημονικού περιεχομένου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με διδακτική υπηρεσία οκτώ τουλάχιστον ετών εκ των οποίων τα τέσσερα πρέπει να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, με πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου και να έχουν ασκήσει καθήκοντα για δύο τουλάχιστον έτη σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης.

Οι διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται και τοποθετούνται για τετραετή θητεία, μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στόχος της διαδικασίας επιλογής, η πλήρωση των θέσεων με αξιοκρατικά επιλεγμένα στελέχη εκπαίδευσης, υψηλών τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, που θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν όλα τα νέα εργαλεία για την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων και του εκπαιδευτικού έργου εν συνόλω.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου