ΤΟΠΙΚΑ

Πρόσκληση για συμμετοχή στις δράσεις βελτιώσεις της μελισσοκομίας

πρόσκληση-για-συμμετοχή-στις-δράσεις-201449

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων ενημερώνει τους μελισσοκόμους και τις μελισσοκομικές οργανώσεις της περιοχής ευθύνης της ότι στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2022 έχει ξεκινήσει η κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών στο Κέντρο Μελισσοκομίας Θεσσαλίας για τις δράσεις «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» (αντικατάσταση κυψελών) και «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» (μετακινήσεις μελισσοσμηνών).

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στις ανωτέρω δράσεις ο δικαιούχος υποβάλλει σχετική αίτηση – δήλωση στο Κέντρο Μελισσοκομίας Θεσσαλίας στο Βόλο είτε σε πρωτότυπη έντυπη μορφή ή σε μορφή σαρωμένου ψηφιακού φωτοαντιγράφου (σκαναρισμένου αντιγράφου) συνοδευόμενης από υπεύθυνη δήλωση του.

Η κατάθεση των αιτήσεων στο Κέντρο Μελισσοκομίας Θεσσαλίας έχει καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 10/02/2022.

Δικαίωμα συμμετοχής σε μια ή και τις δύο ως άνω δράσεις έχουν τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μελισσοκομικό Μητρώο κι έχουν σε ισχύ τη δήλωση κατεχόμενων κυψελών (ενεργοί μελισσοκόμοι) και διατηρούν μελισσοκομική εκμετάλλευση με τουλάχιστον 20 “κατεχόμενες κυψέλες” για τη συμμετοχή στη δράση 3.1 και τουλάχιστον 110 “κατεχόμενες κυψέλες” για τη συμμετοχή στη δράση 3.2.

Επιπλέον, για τη συμμετοχή στη δράση 3.2 απαιτείται: α) τα φυσικά πρόσωπα να είναι επαγγελματίες αγρότες ή συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α (με ακαθάριστη αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής τουλάχιστον 5000€) ή νέοι αγρότες ή νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα και β) τα νομικά πρόσωπα να δηλώνουν ακαθάριστη αξία συνολικής ετήσιας παραγωγής τουλάχιστον 8.000€ και να απαρτίζονται από επαγγελματίες αγρότες, που δεν συμμετέχουν στην παραπάνω δράση ως μεμονωμένοι.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανεύρεση των έντυπων ή ηλεκτρονικών σχεδίων αιτήσεων και των ανωτέρω αποφάσεων για τις δράσεις 3.1 και 3.2, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στον ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ www.minagric.gr και της Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr, καθώς και να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στον τηλεφωνικό αριθμό 2421352663 και στο Κέντρο Μελισσοκομίας Θεσσαλίας στο Βόλο, στον τηλεφωνικό αριθμό 2421032946.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου