ΤΟΠΙΚΑ

Αναβλήθηκε από το ΣτΕ η ακύρωση οριοθέτησης οικισμών του Πηλίου

αναβλήθηκε-από-το-στε-η-ακύρωση-οριοθέ-179071

Η αίτηση ακύρωσης θα συζητηθεί το Φεβρουάριο του 2016

Στις 3 Φεβρουαρίου 2016 θα συζητηθεί η αίτηση ακύρωσης των νομαρχιακών αποφάσεων για την οριοθέτηση των οικισμών του Πηλίου της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας Μαγνησίας και δώδεκα πολιτών, καθώς την Τετάρτη αναβλήθηκε η συζήτησή της από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η αίτηση ακύρωσης κατατέθηκε στο ΣτΕ στις 10 Μαρτίου 2010 και στρέφεται κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας και των τότε υπουργών Πολιτισμού και Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας και οι πολίτες ζητούν την ανάκληση των «παράνομων» νομαρχιακών αποφάσεων για οριοθέτηση των οικισμών, τη νόμιμη επαναοριοθέτησή τους σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα, τη σύνταξη πολεοδομικής μελέτης κάθε οικισμού, την άμεση αναστολή οικοδομικών εργασιών και την έκδοση οικοδομικών αδειών με την έναρξη των σχετικών αδειών.

Σύμφωνα με τους προσφεύγοντες, το Πήλιο προστατεύεται βάσει του Νόμου 1469/1950, καθώς είναι χαρακτηρισμένο ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, οι δε οικισμοί του ως τόποι ειδικής κρατικής προστασίας.

«Ωστόσο, παρά το αυστηρό καθεστώς, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ραγδαία υποβάθμιση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος του Πηλίου, με την επέκταση των οικισμών. Η εξάπλωση των οικισμών οφείλεται στην παράνομη οριοθέτηση των οικισμών του Πηλίου των ετών ‘86 και ’93, η οποία έγινε χωρίς την έκδοση προεδρικού διατάγματος, ενώ προβλέπεται. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει υπέρμετρη επέκταση των οικισμών και λαθραία πολεοδόμηση, με αποτέλεσμα να υπάρξει πλήγμα στη φυσιογνωμία των οικισμών» αναφέρουν μεταξύ άλλων.

Στο σκεπτικό της αίτησης επισημαίνεται ότι «το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει αποφανθεί με πάγια νομολογία του ότι για οικισμούς που βρίσκονται σε προστατευόμενες περιοχές, όπως ολόκληρη η χερσόνησος του Πηλίου ή παραδοσιακών οικισμών και παραθαλάσσιων και εν γένει πλησίον ευπαθών οικοσυστημάτων, η οριοθέτηση δεν επιτρέπεται να γίνεται με απόφαση του Νομάρχη, αλλά έκδοση προεδρικού διατάγματος».

Δεδομένου ότι το πρόβλημα έλαβε εκρηκτικές διαστάσεις, οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι η Διοίκηση όφειλε να λάβει τα αναγκαία προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα για την ανακοπή και αναστροφή της κατάστασης.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου