ΤΟΠΙΚΑ

Καθηγητές – «λάστιχο» στα σχολεία της Μαγνησίας

καθηγητές-λάστιχο-στα-σχολεία-της-149621

Πρόταση για τον εξορθολογισμό του τρόπου κάλυψης των οργανικών και λειτουργικών κενών θέτει σε διάλογο η ΕΛΜΕ Μαγνησίας

Τουλάχιστον δέκα καθηγητές της Μαγνησίας συμπληρώνουν το εκπαιδευτικό τους ωράριο σε πέντε διαφορετικές σχολικές μονάδες, ενώ δεκάδες άλλοι προσφέρουν τις γνώσεις στους σε μαθητές τουλάχιστον τεσσάρων διαφορετικών σχολείων. Καθηγητές γίνονται «λάστιχο» μεταφερόμενοι από σχολείο σε σχολείο για να διδάξουν, τα ίδια τα σχολεία καθίστανται… κέντρα διερχόμενων καθηγητών και τα σχολικά προγράμματα δύσκολα συνδυάζονται μεταξύ μονάδων που «μοιράζονται» τον ίδιο καθηγητή.

Ρεπορτάζ: ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ

Σύμφωνα με το μέλος της ΕΛΜΕ Μαγνησίας, Σταύρο Κατσούρα, οι παραπάνω συνθήκες έχουν… καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση, ταλαιπωρώντας τους ίδιους τους καθηγητές αλλά και τα σχολεία. Από την ΕΛΜΕ Μαγνησίας γίνεται προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος, μέσα από διάλογο που ξεκινά με τους εκπαιδευτικούς, ώστε να υπάρξει συμφωνία με το ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας ως προς τον τρόπο κάλυψης των οργανικών και λειτουργικών κενών στο νομό.

Οπως εξηγεί ο κ. Κατσούρας το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο είναι δαιδαλώδες και υπάρχει ασάφεια για το τι ισχύει. «Στο παρελθόν πολλές φορές δεν υπήρχε διαφάνεια στις αποφάσεις. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ξέρουν τους κανόνες του… παιχνιδιού», σημείωσε ο ίδιος αναφορικά με τον τρόπο κάλυψης των οργανικών και λειτουργικών κενών στο νομό.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΜΕ Μαγνησίας ανέλαβε πρωτοβουλία για την έναρξη εσωτερικού διαλόγου, με στόχο τη λύση των προβλημάτων. Θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη των εκπροσώπων των συλλόγων διδασκόντων, την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου, στις 6μ.μ., στο γραφείο του 2ου ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας.

Η ΕΛΜΕ θέτει σε διάλογο πρόταση, που είναι άμεσα εφαρμόσιμη και βάση της οποίας ζητά:

Να προσδιορισθούν οι ομάδες σχολείων όπως οι Δήμοι, συγκεκριμένα για την Α’ Μαγνησίας: Δήμος Βόλου, Ρήγα Φεραίου, Αλμυρού, Νοτίου Πηλίου, Ανατολικού Πηλίου και για τη Β’ Μαγνησίας: Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος. Δεν προτείνεται να καθοριστούν «όμορες» ομάδες διότι μετά το επίπεδο των ομάδων είναι δικαιότερο και λειτουργικότερο οι όποιες αλλαγές να γίνονται σε επίπεδο περιοχής μετάθεσης. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται στρεβλώσεις που θα οδηγούσαν εκτός των άλλων στην ουσιαστική κατάργηση του δικαιώματος «βελτίωσης» και «οριστικής τοποθέτησης».

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο οι υπεραριθμίες θα ρυθμίζονται εντός της ομάδας. Δηλαδή οι οργανικά υπεράριθμοι κάθε ειδικότητας, αν επιθυμούν κάποιο οργανικό κενό της ομάδας τους, θα συγκρίνονται μεταξύ τους με βάση τα μόρια μετάθεσης τους. Υπενθυμίζεται ότι ο υπεράριθμος δεν «χάνει» την οργανική στο σχολείο του, παρά μόνο αν τοποθετηθεί με αίτηση του σε οργανικό κενό άλλου σχολείου.

Ολες οι άλλες οργανικές αλλαγές θα γίνονται σε επίπεδο περιοχής μετάθεσης. Συγκεκριμένα μετά τη ρύθμιση των υπεραριθμιών (κατά ομάδα), εξετάζονται οι αιτήσεις «βελτίωσης» και «οριστικής τοποθέτησης» όσων βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ ή όσων ήρθαν με μετάθεση, συγκρινόμενοι με μόρια μετάθεσης. Για όσα οργανικά κενά δεν υπάρχουν αιτήσεις, δηλαδή δεν τα δηλώνει κανείς, τοποθετούνται εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ κατ’ αντίστροφη σειρά μορίων (όποιος έχει λιγότερα μόρια τοποθετείται στο σχολείο με τα περισσότερα μόρια δυσμενών συνθηκών).

Για την κάλυψη λειτουργικών κενών προτείνεται η παρακάτω ρύθμιση με βάση τις αρχή της δικαιοσύνης, της κατά το δυνατό μείωσης των μετακινήσεων των εκπαιδευτικών και της κατά το δυνατόν μείωσης του αριθμού των εκπαιδευτικών ίδιας ειδικότητας που διδάσκουν στο ίδιο σχολείο. Βασικό κριτήριο θα είναι τα μόρια μετάθεσης τα οποία θα ανακοινώνονται ώστε να υπάρχει πλήρης έλεγχος και διαφάνεια. Εκτός από τα μόρια θα υπολογίζεται η ομάδα σχολίων και το ταίριασμα των ωρών του κενού με το πλεόνασμα ωρών του εκπαιδευτικού.

Αναλυτικότερα για την κάλυψη λειτουργικών κενών προτείνεται:

Κατανομή των ωρών (σε Α’ και μετά σε Β’ ανάθεση) στο πλαίσιο του σχολείου και σε συναυλιζόμενο σχολείο (ίδια αυλή – ίδιο κουδούνι). Οσα κενά παραμένουν ανακοινώνονται κατά ομάδα και τα καταλαμβάνουν όσοι εκπαιδευτικοί της ίδιας ομάδας το επιθυμούν (με αιτήσεις προτίμησης) συγκρινόμενοι μεταξύ τους με βάση τα μόρια μετάθεσης και το ταίριασμα ωρών πλεονάσματος – κενού.

Οσα κενά παραμένουν (δηλαδή δεν καλύφθηκαν σε επίπεδο ομάδας) διεκδικούνται (με αιτήσεις) σε επίπεδο περιοχής μετάθεσης με βάση τα μόρια από όσους βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και όσους τυχόν έχουν πλεόνασμα ωραρίου. Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός δεν δηλώνει κενό της ομάδας του, πλεονάζει πάνω από 12 ώρες και αιτείται κενό άλλης ομάδας, η αίτηση του έχει την έννοια απόσπασης και θα παίρνει τα μόρια ως αποσπασμένος (και όχι της οργανικής του αν είναι περισσότερα). Τα υπόλοιπα κενά καλύπτονται από τους αποσπασμένους στην Α’ ή τη Β’ Μαγνησίας και όσα και πάλι παραμείνουν ή προκύψουν, καλύπτονται από αναπληρωτές. Λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην επιβαρύνεται ο ίδιος εκπαιδευτικός με πολλά σχολεία, ειδικά σε περιοχές με πολλά μόρια δυσμενών συνθηκών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη συμπλήρωσης ωραρίου σε πάνω από 2 σχολεία, θα υπολογίζεται ανάλογη (άτυπη) μείωση ωραρίου.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου