ΤΟΠΙΚΑ

Εργα και δράσεις 3 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Θεσσαλίας

εργα-και-δράσεις-3-εκατ-ευρώ-ενέκρινε-η-142671

Εγκρίσεις τευχών δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού 3.045.100,00 ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Για τη Μαγνησία εγκρίθηκαν ειδικότερα:

  • Εγκριση δαπάνης του έργου αποκαταστάσεις οδών από θεομηνίες Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων προϋπολογισμού 20.000 € (με ΦΠΑ)
  • Εγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση εθνικού επαρχιακού δικτυού Π.Ε. Μαγνησίας (σήμανση – στηθαία ασφάλειας έτους 2016)» και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, προϋπολογισμού 400.000 € (με ΦΠΑ)
  • Εγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτυού Π.Ε. Μαγνησίας (έτους 2015 – 2016 τεχνικά)», προ- ϋπολογισμός έργου: 1.582.150 € (με ΦΠΑ)
  • Ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του έργου «Συν- τήρηση της εθνικής οδού αρ.6 Βόλου – όρια Π.Ε Μαγνησίας (ασφαλτι- κά – σήμανση – ασφάλεια)», Προϋπολογισμός: 623.000 € (με ΦΠΑ)

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου