ΤΟΠΙΚΑ

Εξοπλίζονται Ειδικά Σχολεία

εξοπλίζονται-ειδικά-σχολεία-14006

Εγκρίθηκε από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό η συμβασιοποίηση για μέρος του ενταγμένου στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας έργου «Εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων & Τμημάτων Ενταξης Δήμου Βόλου», συνολικού προϋπολογισμού 939.212,62 ευρώ.

Οπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Ως αιρετή Περιφέρεια αντιληφθήκαμε εξαρχής την ανάγκη για νέο εξοπλισμό όλων των Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων Ενταξης μέσω του ΕΣΠΑ. Στόχος μας είναι να καλυφθούν τα σχολεία αυτά με τον απαραίτητο και ικανό εξοπλισμό, ώστε να λειτουργήσουν σωστά και να εκπληρώσουν τη βασική τους επιδίωξη, που είναι να συμπεριλάβουν και να επανεντάξουν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες στο εκπαιδευτικό σύστημα, μία υποχρέωση που προωθείται από το Σύνταγμα».

Ειδικότερα υπογράφηκαν έξι εγκρίσεις συμβασιοποίησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Θεσσαλίας προς τον φορέα υλοποίησης του έργου που είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βόλου, με κύριο του έργου τον Δήμο Βόλου. Η υπογραφή των συμβάσεων, συνολικού ποσού 498.045,74 ευρώ αφορά στην προμήθεια των εξής συστημάτων: διαδραστικοί πίνακες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές, έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός γραφείων, εξοπλισμός γυμναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής, ειδικός εξοπλισμός για παιδιά με κινητικά προβλήματα και ειδικός εξοπλισμός για παιδιά με προβλήματα όρασης, λοιπός εξοπλισμός και εξοπλισμός για ΑμεΑ για τα οποία δεν απαιτούνται και δεν έχουν συνταχθεί ειδικές προδιαγραφές.

Με το έργο αυτό, εξοπλίζονται ειδικά σχολεία και τμήματα ένταξης με παιδαγωγικό υλικό και ειδικών τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμό για τη σωστή λειτουργία τους και τα οποία έχουν εγκριθεί από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας.

Ο εξοπλισμός αναφέρεται σε πλήθος ειδών που προορίζονται για τον εξοπλισμό ειδικών εργαστηρίων, την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών αλλά και εξοπλισμό που θα βοηθήσει στην ενδυνάμωση, φυσική και πνευματική της αυτονομίας του κάθε ατόμου. Για το υπόλοιπο ποσό, έχει ήδη δοθεί η έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης και αναμένεται να επαναληφθεί σύντομα ο διαγωνισμός. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Μετά την έγκριση αυτή, θα προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες υπογραφής των σχετικών Συμβάσεων για να ξεκινήσει η προμήθεια του εξοπλισμού.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου