ΤΟΠΙΚΑ

Αντιδρούν οι δικηγόροι του Βόλου στο επίδομα κατάρτισης των 600€

αντιδρούν-οι-δικηγόροι-του-βόλου-στο-ε-137348

Την αντίδρασή του στη χορήγηση εκπαιδευτικού επιδόματος 600 ευρώ μέσω προγράμματος τηλε-κατάρτισης (voucher) για τον μήνα Απρίλιο, εξέφρασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου κατά την σημερινή του έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Οι δικηγόροι του Βόλου διεκδικούν την ένταξή τους στο μέτρο της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 800 ευρώ, όπου έχουν ενταχθεί άλλοι κλάδοι που πλήττονται οικονομικά από την πανδημία του κορονοϊού.

Αναλυτικά, οι αποφάσεις που λήφθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση, όπως ανακοινώθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, είναι οι ακόλουθες:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Β. αναγνωρίζει την αντικειμενική δυσκολία αντιμετώπισης των έκτακτων περιστάσεων που προέκυψαν από την πανδημία του κορονοϊού – (COVID-19) και παράλληλα την προσπάθεια της Πολιτείας ν’ αντιμετωπίσει τις συνέπειες αυτής (πανδημίας), μέσα σε συνθήκες εξαιρετικά σύνθετες και πιεστικές, σ’ ένα ευρύτατο φάσμα κοινωνικής δραστηριότητας. Είναι κατανοητό ότι οι παραπάνω δυσμενείς συνθήκες, ασφαλώς, επιτάσσουν άμεσες αποφάσεις ευρείας κλίμακας, γεγονός που ενισχύει τον κίνδυνο – μερικής ή ολικής – αστοχίας αυτών. Αντίστοιχα, όμως, οι σχετικές αποφάσεις της Πολιτείας οφείλουν να αντιλαμβάνονται πλήρως την δραστικότατη επιρροή των μέτρων που έχουν ληφθεί στη ζωή των πολιτών και παρεπόμενα να λειτουργούν με σχετική επάρκεια και αμεσότητα υπέρ αυτών, με προτεραιότητα για όσους έχουν πληγεί καθοριστικά, λόγω των (εύλογων, με όρους προστασίας της ανθρώπινης ζωής και υγείας) διοικητικών επιλογών.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει την αντίθεση του στις χθεσινές ανεπαρκείς (ως προς την ουσία τους) και απαξιωτικές (ως προς την διαδικασία εκφοράς τους) για το δικηγορικό σώμα εξαγγελίες της Πολιτείας, η οποία ρητά εξαιρεί τους δικηγόρους από τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 800 € για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο (παρά το γεγονός ότι οι δικηγόροι αναγκαστικά δεν εργάζονται από 13/3/2020 μέχρι σήμερα), υπόσχεται τη χορήγηση εκπαιδευτικού επιδόματος 600 € μέσω προγράμματος τηλε-κατάρτισης (voucher) για τον μήνα Απρίλιο, το οποίο βεβαίως δεν μπορεί να εκληφθεί ως επίδομα οικονομικής ενίσχυσης τους και θέτει μόνον ως ενδεχόμενη την υπαγωγή των δικηγόρων στο καθεστώς της οικονομικής ενίσχυσης για τον μήνα Μάιο.

Οι σχετικές ανακοινώσεις της Πολιτείας – που αντιμετωπίζουν οριζόντια (και συνεπώς ισοπεδωτικά) τους επιστημονικούς φορείς και τους ελεύθερους επαγγελματίες της Χώρας, παρά τις ευδιάκριτες διαφορές στην λειτουργία αυτών, κατά την τρέχουσα περίοδο – εμφανίζονται να αγνοούν την αμεσότητα και πιεστικότητα των προβλημάτων των δικηγόρων (η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης, μη δυνάμενη να ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις της), εν τέλει δε προσβάλλουν την αξιοπρέπεια και θίγουν το θεσμικό ρόλο των δικηγόρων ως συλλειτουργών της Δικαιοσύνης, παράλληλα δε ότι τα προβλήματα αυτά αποτελούν (στην τρέχουσα συγκυρία) άμεση συνέπεια της διοικητικής επιλογής της Πολιτείας για την οριζόντια, ουσιαστικά, αναστολή κάθε δραστηριότητας, που σχετίζεται και επηρεάζει άμεσα την επαγγελματική δραστηριότητα των δικηγόρων, με αυτόθροο αποτέλεσμα τον εκμηδενισμό αυτής.

Β. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι το πλαίσιο διεκδίκησης από την Πολιτεία, θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής (τουλάχιστον) μέτρα στήριξης και ενίσχυσης των δικηγόρων:

1. Άμεση υπαγωγή των δικηγόρων και ασκούμενων δικηγόρων στο καθεστώς επιδότησης των 800€,

2. Αναβολή φορολογικών υποχρεώσεων (καταβολή ΦΠΑ, δόσεις ρυθμίσεων) μέχρι την 30-9-2020.

3. Υπαγωγή των δικηγόρων, ως πληττομένου κλάδου, στο καθεστώς μείωσης μισθώματος επαγγελματικής στέγης.

4. Κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής τέλους επιτηδεύματος και προκαταβολής φόρου του προσεχούς έτους, καθώς και επίσπευση τυχόν καθυστερούμενων επιστροφών φόρου εισοδήματος.

5. Ενεργοποίηση και καταβολή βοηθήματος ανεργίας από τον ειδικό λογαριασμό του ΟΑΕΔ Δικηγόρων, που έχει συγκροτηθεί με χρήματα των δικηγόρων από το 2011.

6. Άμεση καταβολή των οφειλόμενων αποζημιώσεων του ΤΑΧΔΙΚ προς τους δικηγόρους για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του συστήματος νομικής βοήθειας, των οφειλών των φορέων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα προς συνεργαζόμενους δικηγόρους καθώς και των οφειλών από παροχές σε είδος και χρήμα του ΕΦΚΑ, παρελθόντων ετών.

7. Αναστολή, επί ένα επιπλέον τρίμηνο, των πληρωμών δανειακών υποχρεώσεων προς τις Τράπεζες και τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, με δήλωση του οφειλέτη προς την πιστώτρια Τράπεζα.

8. Αναστολή, επί ένα επιπλέον τρίμηνο (Απρίλιος – Ιούνιος), των ασφαλιστικών υποχρεώσεων ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ.

Γ. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα της κατάστασης, όπως έχει διαμορφωθεί από την πρωτόγνωρη πανδημία του κορωνοιού COVID-19 αποφάσισε τα παρακάτω :

1. Την διανομή μερίσματος ποσού διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ, σε όλους τους συναδέλφους – μέλη του Δ.Σ.Β. που δικαιούνται μερίσματος, χωρίς καμία κράτηση από οποιαδήποτε αιτία, έως την 15η Απριλίου 2020.

Δεδομένου ότι το διαθέσιμο ποσό του διανεμητικού λογαριασμού δεν επαρκεί για την ανωτέρω διανομή (το σημερινό διαθέσιμο ποσό αντιστοιχεί σε μέρισμα 100,00 Ε, περίπου), θα συμπληρωθεί από άλλους λογαριασμούς του Δ.Σ.Β. και θα αποδοθεί στους συναδέλφους έναντι επόμενων (μελλοντικών) διανομών μερίσματος προς αυτούς.

Για τις λεπτομέρειες της διανομής, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών συνθηκών που δημιουργεί η πανδημία, θα εκδοθεί νεώτερη ανακοίνωση.

Σε δεύτερη φάση και ανάλογα με την διάρκεια αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων εξαιτίας της πανδημίας, το Διοικητικό Συμβούλιο θα επανεκτιμήσει την κατάσταση και θα λάβει κάθε συμπληρωματικό μέτρο που θα κρίνει αναγκαίο για την περαιτέρω στήριξη των συναδέλφων.

2.Την αναστολή καταβολής ετήσιων εισφορών Δ.Σ.Β. τρέχοντος έτους (2020) από όσους μέχρι σήμερα δεν έχουν καταβάλει αυτές, μέχρι την 30 Ιουνίου 2020.

3. Την προμήθεια και δωρεά νοσοκομειακού υλικού-εξοπλισμού προς ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας της πόλης του Βόλου (Γ.Ν.Βόλου «Αχιλλοπούλειο»).

Τέλος, σημειώνεται ότι το πλαίσιο δράσης του δικηγορικού σώματος θα καθοριστεί, θεσμικά, από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, η οποία συνέρχεται σήμερα, 31 Μαρτίου, στις 17.00, μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό το φως των χθεσινών – μη ικανοποιητικών ως προς τα αιτήματα του δικηγορικού σώματος – ανακοινώσεων της Πολιτείας.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου