ΤΟΠΙΚΑ

Ενώνουν τις δυνάμεις τους Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – ΟΕΒΕΜ

ενώνουν-τις-δυνάμεις-τους-πανεπιστήμ-128850

Με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών

Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψε η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – Γραφείο Υποστήριξης Έρευνας και Αξιοποίησης των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Μαγνησίας.

Με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ΟΕΒΕΜ συνενώνουν τις δυνάμεις τους και παρέχουν αμοιβαίες διευκολύνσεις για την πιο αποτελεσματική δραστηριοποίησή τους επί των συναφών πεδίων αναλαμβάνοντας από κοινού σχετικές δράσεις και πρωτοβουλίες.

Το πρωτόκολλο συνεργασίας υπογράφηκε από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Καθηγητή Ζήση Μαμούρη και τον πρόεδρο της ΟΕΒΕΜ Τρύφωνα Πλαστάρα.

Υπακούει στο βασικό στόχο του Γραφείου Υποστήριξης της Ερευνας και Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων, που είναι η σύνδεση της έρευνας που επιτελείται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με την εγχώρια αλλά και την παγκόσμια αγορά, με σαφή προσανατολισμό προς την ενίσχυση της συνεργασίας με τους παραγωγικούς φορείς. Αφετέρου, στον ειδικό στόχο του Γραφείου, που είναι η αναζήτηση και η υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων εντός του νέου Προγράμματος Πλαισίου για την Ερευνα και την Καινοτομία, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε ευρωπαϊκό – HORIZON 2020 (2014-2020).

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, για το σκοπό αυτό αναπτύσσονται και υποστηρίζονται εκ μέρους του γραφείου παράλληλα, μια σειρά δράσεων όπως η δημιουργία δομών Ερευνας και Καινοτομίας, ο συντονισμός και η σύνταξη δράσεων στο πλαίσιο της «Εξυπνης Εξειδίκευσης στη Θεσσαλία – RIS3» και η συνεχής λειτουργία του Γραφείου Υποστήριξης της Ερευνας (το οποίο παρέχει υπηρεσίες σχετιζόμενες με την αναζήτηση νέων πηγών χρηματοδότησης).

Επιπλέον, η συνεργασία εξυπηρετεί το σκοπό και τους στρατηγικούς στόχους της Ομοσπονδίας, όπως ορίζονται από το Καταστατικό της, που είναι η διεκδίκηση, η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου