ΤΟΠΙΚΑ

Δεν προκύπτουν νέες άδειες φαρμακείων στη Μαγνησία

δεν-προκύπτουν-νέες-άδειες-φαρμακείω-126952

Αδιατάραχτη μένει η κατάσταση των φαρμακείων στη Μαγνησία, καθώς από μια πρώτη επεξεργασία που έγινε στη Διεύθυνση Υγείας Μαγνησίας με βάση τα νέα κριτήρια αδειοδότησης που ορίζει το υπουργείο, δεν προκύπτει νέα άδεια στο νομό.

Τα νέα κριτήρια που προσδιορίζει για την ίδρυση φαρμακείου η απόφαση των υπουργείων Υγείας και Οικονομικών, εξετάστηκαν σε επίπεδο Μαγνησίας και σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προκύπτει αριθμός νέων αδειών.

«Με τη νέα τροποποιητική Κοινή Υπουργική Απόφαση, αναφέρει ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησία κ. Κων. Ματσιόλης, διευκρινίζεται ο τρόπος υπολογισμού των πληθυσμιακών κριτηρίων, καθορίζεται αναλογία ενός φαρμακείου ανά χίλιους κατοίκους, κατ’ αρχήν σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων και, όταν αυτές δεν υπάρχουν, σε επίπεδο δημοτικών κοινοτήτων ή δημοτικών ενοτήτων και, όπου δεν υπάρχουν τοπικές ή δημοτικές κοινότητες, ούτε δημοτικές ενότητες, σε επίπεδο δήμων.

Επιπλέον, καθορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων οι Περιφέρειες θα κάνουν δεκτές και θα αξιολογούν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, δηλαδή προσδιορίζεται ποιες αιτήσεις έχουν προτεραιότητα ανάλογα αν συντρέχουν αιτήσεις φαρμακοποιών ή και ιδιωτών μη φαρμακοποιών με αιτήσεις συνεταιρισμών φαρμακοποιών κ.α. Η απόφαση ήταν αναμενόμενη», τονίζει ο κ. Ματσιόλης, επισημαίνοντας πως το ενδιαφέρον για την κάλυψη κενών στην περιφέρεια της Μαγνησίας, δεν φαίνεται να είναι αξιοσημείωτο».

Με την τροποποιητική ΚΥΑ διορθώνεται το σφάλμα και καταργείται η προηγούμενη πρόβλεψη αναφορικά με την χορήγηση αδειών ίδρυσης φαρμακείων σε επίπεδο Καλλικρατικών Δήμων, αλλά δεν έχει αντιμετωπιστεί το ζήτημα με τη διαδικασία των αιτήσεων, καθώς οι αιτήσεις για την άδεια ίδρυσης φαρμακείου υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον αιτούντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας, της έδρας του φαρμακείου.

Σε περίπτωση αδυναμίας του ενδιαφερόμενου να υποβάλει την αίτηση ηλεκτρονικά, η κατάθεσή της γίνεται ιδιοχείρως από τον αιτούντα στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας, της έδρας του φαρμακείου.

Μάλιστα, ο ενδιαφερόμενος φαρμακοποιός οφείλει εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης να υποβάλει στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, ηλεκτρονικά ή σε περίπτωση αδυναμίας του, ιδιοχείρως, τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση παύει να έχει ισχύ.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου