ΤΟΠΙΚΑ

Αποχή από τους πλειστηριασμούς έως 31 Μαΐου αποφάσισαν οι δικηγόροι

αποχή-από-τους-πλειστηριασμούς-έως-31-μα-126348

Με ομόφωνη απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου που συνεδρίασε την Παρασκευή, αποφάσισε συνέχιση της αποχής από τους πλειστηριασμούς έως τις 31 Μαΐου.

Στο πλαίσιο αυτό οι δικηγόροι δεν θα συμμετέχουν στις ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος ή εναντίον της πρώτης κατοικίας που επισπεύδονται από Τράπεζες ή Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων.

Η κινητοποίηση γίνεται σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μη σύσταση του προβλεπόμενου Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης ακινήτων -που υποτίθεται ότι θα προστάτευε τους δανειολήπτες από το ενδεχόμενο έξωσης-, και τη μη θέσπιση δεοντολογικού πλαισίου για τη λειτουργία Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων.

Η διαμαρτυρία συνεχίζεται από τον περασμένο Ιούνιο, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή για τα εν λόγω θέματα.

Το δικηγορικό σώμα, από την πρώτη στιγμή, εξέφρασε την έντονη διαφωνία του στις ρυθμίσεις του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα (Ν.4738/2020), διότι δεν εξασφαλίζουν τη λυσιτελή προστασία των ευάλωτων οφειλετών, και δη της πρώτης κατοικίας τους.

Σύμφωνα με τον δικηγορικό κόσμο, με την εφαρμογή του νέου Πτωχευτικού Κώδικα, επίκεινται στο επόμενο χρονικό διάστημα πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας, παρά το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες εφαρμοστικές του νόμου υπουργικές αποφάσεις και κυρίως, δεν έχει συσταθεί ο «Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης», που προβλέπεται στα άρθρα 218 επ. του Ν.3748/2020.

Συνεπώς, μέχρι σήμερα, η προστασία των ευάλωτων οφειλετών με το νέο Πτωχευτικό Κώδικα παρίσταται απομειωμένη και η προστασία της πρώτης κατοικίας τους ανεπαρκής, σε σχέση με το προϊσχύον νομοθετικό καθεστώς.

Στο πλαίσιο αυτό που τέθηκε από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, ο Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου αποφάσισε:

  • Την αποχή από τη σύνταξη, υπογραφή και κοινοποίηση επιταγής (άρθ.924 ΚΠολΔ) που αποτελεί την 1η πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, και η οποία συντάσσεται υποχρεωτικά κάτω από επικυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο· η ακρίβεια της αντιγραφής της οποίας βεβαιώνεται από το δικηγόρο που το εκδίδει (άρθρ. 36 παρ. 2 περ. β Κώδικα Δικηγόρων) , και στην οποία επιβάλλεται τελικά de facto η υπογραφή της από δικηγόρο.
  • Την αποχή από την υπογραφή εντολής προς εκτέλεση (άρθ.927 ΚΠολΔ).

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου