ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ

Παράταση εννέα μηνών για τις 33 γεωτρήσεις της Κάρλας

παράταση-εννέα-μηνών-για-τις-33-γεωτρήσε-122586

Δεκτή από την Αποκεντρωμένη η αίτηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Τις καθυστερήσεις που προκάλεσαν οι αλλαγές στους ρυθμούς χρηματοδότησης του έργου με τα capital controls (κυρίως), έρχεται να θεραπεύσει η Διεύθυνση Τεχνικών Εργων της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ζητώντας εννεάμηνη παράτασή της από 07-07- 2014 άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων που αφορά στην ανόρυξη 33 ερευνητικών γεωτρήσεων στην περιοχή Κάρλας, στο πλαίσιο του έργου ενίσχυσης της ύδρευσης της μείζονος περιοχής Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.

Ρεπορτάζ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΚΙΔΗΣ

Η παράταση ισχύος της άδειας δόθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας για 9 μήνες και μέχρι 07-10-2016 και αφορά την άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων με την ανόρυξη τριάντα τριών ερευνητικών γεωτρήσεων στην περιοχή Κάρλας για υδρευτική χρήση, στα πλαίσια του έργου ενίσχυσης της ύδρευσης μείζονος περιοχής Βόλου.Τα έργα ενίσχυσης της ύδρευσης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος του Βόλου αφορούν στην κατασκευή νέων γεωτρήσεων και στην εκμετάλλευση αυτών καθώς και υφιστάμενων γεωτρήσεων, που χρησιμοποιούνται σήμερα για άρδευση, για την ύδρευση της μείζονος περιοχής Βόλου. Οι γεωτρήσεις προβλέπονται στον υδροφορέα που βρίσκεται νοτιοδυτικά της λίμνης, σε εκτάσεις των οικισμών Στεφανοβικίου, Ριζομύλου, Αγ. Γεωργίου και Βελεστίνου. Η απόληψη των σχετικών ποσοτήτων από τον υδροφορέα αυτόν (μέχρι 12,6 εκατ. m 3 το χρόνο: 10,6 εκατ. m 3 για το Βόλο και 2,0 εκατ. m 3 για τους παρακάρλιους οικισμούς) ο οποίος σήμερα αξιοποιείται για άρδευση, προβλέπεται μετά την κατασκευή και λειτουργία στην περιοχή αυτή των προβλεπόμενων έργων άρδευσης με νερά της λίμνης Κάρλας. Τα σχετικά έργα όπως εξειδικεύτηκαν στη σχετική μελέτη περιλαμβάνουν:

  • Τη διάνοιξη και εκμετάλλευση 33 συνολικά υδρογεωτρήσεων με κατάργηση των αντίστοιχων υφιστάμενων αρδευτικών. Σημειώνεται ότι σήμερα 8 γεωτρήσεις της περιοχής αξιοποιούνται ήδη για την ύδρευση της πόλης του Βόλου, από αυτές δε έως και πέντε γεωτρήσεις θα αναβαθμιστούν και θα ενταχθούν στο δίκτυο.
  • Την κατασκευή κεντρικού συλλεκτήριου αγωγού μήκους περί τα 8 Km από το Στεφανοβίκειο στην περιοχή της υφιστάμενης δεξαμενής Αρμάτων Δ2. Από την δεξαμενή Αρμάτων το νερό θα καταλήγει μέσω του υφισταμένου υδραγωγείου στην περιοχή του Βόλου. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης Αποχέτευσης Βόλου, το υφιστάμενο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής του Βόλου είναι συμβατό με τη λύση ενίσχυσης με νερά από την περιοχή της Κάρλας χωρίς σημαντικές πρόσθετες επεμβάσεις.
  • Την κατασκευή δύο αντλιοστασίων ανύψωσης του νερού (50 γεωτρήσεων) στη δεξαμενή Αρμάτων. Αγωγούς σύνδεσης των γεωτρήσεων με τον κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό. Το έργο περιλαμβάνει την εκπόνηση όλων των συμπληρωματικών μελετών που απαιτούνται για τη δημοπράτηση των Β’ Φάσεων των έργων και την επικαιροποίηση των υφιστάμενων μελετών. Τέλος, το έργο περιλαμβάνει και πρόβλεψη για τη συλλογή στοιχείων του περιβάλλοντος αφενός για την εκπόνηση των σχετικών μελετών και αφετέρου για την παρακολούθηση της εξέλιξης του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια κατασκευής, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους του.

Επισημαίνεται ότι τον περασμένο Νοέμβριο, πραγματοποιήθηκαν σε Στεφανοβίκειο και Ριζόμυλο συνελεύσεις κατοίκων και τοπικών φορέων με αγρότες να εκφράζουν φόβους ότι η διάνοιξη 33 γεωτρήσεων προκειμένου να προχωρήσει το έργο της Κάρλας, ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα, τη στιγμή κατά την οποία δεν έχει ολοκληρωθεί προηγουμένως το αρδευτικό. Σύμφωνα με αποφάσεις που έχει λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο Ρήγα Φεραίου, η ιεράρχηση των εργασιών στο έργο της λίμνης Κάρλας, ήταν: Αναδασμός Στεφανοβικείου, αρδευτικό κτημάτων και διάνοιξη γεωτρήσεων. Η διάνοιξη γεωτρήσεων χωρίς να έχουν προηγηθεί τα προαναφερθέντα, εγκυμονεί σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής κινδύνους, λόγω της υποβάθμισης του υδροφόρου ορίζοντα καθώς και να προκληθούν ανεπανόρθωτες καταστροφές, όπως μη καταλληλότητας του πόσιμου νερού, ενεργοποίηση του ρήγματος και καθίζησης των χωριών Στεφανοβικείου και Ριζομύλου κ.α.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου