ΤΟΠΙΚΑ

Ζητούν απόσυρση της εισήγησης για μείωση μισθώματος του «Ξενία»

ζητούν-απόσυρση-της-εισήγησης-για-μεί-119814

Την απόσυρση του θέματος για την τροποποίηση όρων σύμβασης μίσθωσης του ΞΕΝΙΑ Βόλου από την ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου ζητούν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «Βόλος –Ανατροπή –Δημιουργία», Βακουφτσή Κερασίνα, Παπαδημητρίου Αννα Μαρία, Παπαδούλης Απόστολος και Τσιμπανάκος Δημήτριος.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωση της παράταξης αναφέρονται τα εξής: «Ως Βόλος Ανατροπή Δημιουργία προτείνουμε την απόσυρση του θέματος για την τροποποίηση όρων σύμβασης μίσθωσης του ΞΕΝΙΑ Βόλου από την ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου στις 13/04/2020 και την προσκόμιση όλων των αποδεικτικών στοιχείων, που μπορούν να υποστηρίξουν την εισήγηση για μείωση του μισθώματος. Ειδικότερα, οι τέσσερις λόγοι που επικαλείται η εισήγηση της δημοτικής αρχής είναι αβάσιμοι και τούτο διότι:

1. η μη μεταβολή του πολεοδομικού καθεστώτος της περιοχής για την προβλεπόμενη από 13/1/2012 σύμβαση παραχώρησης υλοποίηση του επενδυτικούς προγράμματος, έχει ήδη κριθεί με σχετικές δικαστικές αποφάσεις και η επαναφορά της στην συζήτηση δεν βοηθάει την διαπραγμάτευση.

2. η επίκληση των δυσμενών οικονομικών συνθηκών βοηθάει όταν αποδεικνύεται από πραγματικά οικονομικά δεδομένα. Εν προκειμένω λείπουν παντελώς ανάλογα αποδεικτικά στοιχεία.

3. η τρέχουσα εμπειρία της πανδημίας δεν έχει προκαλέσει ακόμη αποτελέσματα για να την επικαλείται κανείς.

4. η εκτιμητική έκθεση της μισθωτικής αξίας του μισθίου από πιστοποιημένο εκτιμητή έχει περιορισμένη αξία με δεδομένο ότι είναι άγνωστη η μισθωτική αξία εκ μέρους της Υπηρεσίας του Δήμου.

Προτείνουμε:

  1. Να συζητηθεί σχέδιο, που θα αφορά συνολικές πολιτικές του Δήμου Βόλου ανακούφισης όλων των επιχειρήσεων, που είτε ενοικιάζουν Δημοτικά ακίνητα είτε αγοράζουν δημοτικές υπηρεσίες(τέλη).
  2. Να οριστεί ο χρόνος εφαρμογής των πολιτικών αυτών, μετά την παρέλευση του οποίου θα επανέλθουμε σε ομαλό καθεστώς».

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου