ΣΠΟΡΑΔΕΣ

Εργα αναβάθμισης 3,5 εκατ. ευρώ στα λιμάνια Βόλου και Σκιάθου

εργα-αναβάθμισης-35-εκατ-ευρώ-στα-λιμάν-110560

Στην αναβάθμιση των λιμένων Βόλου και Σκιάθου με έργα προϋπολογισμού 3,5 εκατ. ευρώ στοχεύει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς με απόφαση του περιφερειάρχη, Κώστα Αγοραστού, εκδόθηκε η πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας για νέες υποδομές στους εν λόγω δύο λιμένες του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) της Θεσσαλίας.

Δυνητικοί Δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου και το Λιμενικό Ταμείο Σκιάθου για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

«Μέσω του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για νέες υποδομές και εκσυγχρονισμό των λιμενικών εγκαταστάσεων. Πρόκειται για μια Πρόσκληση προϋπολογισμού 3,5 εκατ. ευρώ και αφορά τα δυο διεθνή λιμάνια της Θεσσαλίας, του Βόλου και της Σκιάθου» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αγοραστός.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι: «Πλέον ο ΟΛΒ και το Λιμενικό Ταμείο Σκιάθου καλούνται να τρέξουν γρήγορα τις διαδικασίες ωρίμανσης των μελετών ώστε να ενταχθούν έργα αναβάθμισης στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας»

Η εν λόγω πρόσκληση χρηματοδοτεί πράξεις που συμβάλλουν στη συμπλήρωση / βελτίωση / αναβάθμιση των λιμένων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) της Θεσσαλίας, ως ενίσχυση του αξιόπιστου και σύγχρονου δικτύου του εθνικού συστήματος μεταφορών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με έργα που αφορούν σε αναβάθμιση – εκσυγχρονισμό και εγκαταστάσεις ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων ΔΕΔ-Μ της Περιφέρειας.

Ενδεικτικά αφορά σε έργα ενίσχυσης ασφάλειας λιμένων, επέκτασης λιμενικών έργων (κυματοθραύστες, μόλοι κ.ά.), ενίσχυσης δυναμικότητας και χωρητικότητας λιμένων, βελτίωσης επίγει
ων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επιβατών, χώρων στάθμευσης και δημιουργίας/επέκτασης δικτύων εξυπηρέτησης σκαφών.

Ακόμη, τα έργα μπορεί να αφορούν στην πυρασφάλεια, τον ηλεκτροφωτισμό και τις σημάνσεις, την περιβαλλοντική αναβάθμιση, τον εξοπλισμό, τα συστήματα λειτουργίας κ.α., σύμφωνα με τις ανάγκες και τον σχεδιασμό του εκάστοτε λιμένα.

Επισημαίνεται ότι το σύνολο των έργων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης πρέπει να είναι σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ).

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου