ΤΟΠΙΚΑ

Η Π.Ε Μαγνησίας ανακοινώνει την πρόσληψη 29 ατόμων για τις επιτροπές Κρατικής Αρωγής

η-π-ε-μαγνησίας-ανακοινώνει-την-πρόσλη-1044311

Η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι εννέα (29) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 5-5-2024, για την υποστήριξη του έργου των επιτροπών Κρατικής Αρωγής και την αντιμετώπιση των αυξημένων, έκτακτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τη Θεσσαλία.

Ειδικότερα, στην ΠΕ Μαγνησίας θα προσληφθούν 10 ΠΕ Γεωτεχνικών/ Γεωπόνων, 2 ΠΕ Γεωτεχνικών/Ιχθυολόγων, 2 ΠΕ Γεωτεχνικών/Κτηνιάτρων, 3 ΠΕ Διοικητικού/ Οικονομικού, ένας ΠΕ Μηχανικών/ Πολιτικών Μηχανικών, ένας ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ένας ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ένας ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, ένας ΤΕ Μηχανικών, 3 ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού και 4 ΔΕ Οδηγών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι διάρκειας τριών (3) ημερών και αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, στον πίνακα ανακοινώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας www.thessaly.gov.gr και συγκεκριμένα από 13-2-2024 έως και 15-2-2024 και ώρα 15:00 μ.μ.

Δείτε τα αναλυτικά στοιχεία των προσλήψεων στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ Γεωπόνοι Μαγνησία

Ακολουθεί η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ορισμένου Χρόνου:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ Γεωπόνοι Μαγνησία

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου