ΤΟΠΙΚΑ

ΔΕΥΑΜΒ: Πρόβλημα στον βιολογικό – Υψηλή η στάθμη των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων

δευαμβ-πρόβλημα-στον-βιολογικό-υψη-1004157

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της η ΔΕΥΑΜΒ, γνωστοποιεί ότι οι θεομηνίες Daniel και Elias, επέφεραν μεγάλη ανύψωση της στάθμης του υπόγειου υδροφορέα, με αποτέλεσμα την εμφάνιση νερών των οποίων η διαχείριση είναι δύσκολη έως αδύνατη σε πολλά σημεία της πόλης. Αποτέλεσμα αυτού του φαινόμενου, είναι ο πλημμυρισμός πολλών υπόγειων αποθηκευτικών χώρων.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο βιολογικός δέχεται κάθε μέρα 90.000 κυβικά μέτρα αραιωμένου λύματος, έναντι των 30.000 κυβικών μέτρων που αντιστοιχούν στην κανονική παροχή.

Η κατάσταση αυτή, έχει ως αποτέλεσμα την υψηλή στάθμη στο σύνολο σχεδόν των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων, ιδιαίτερα στις χαμηλές περιοχές της πόλης (πχ Παλιό Λιμεναρχείο) καθώς έχει ξεπεραστεί η παροχετευτική δυνατότητα των δικτύων, όπως επίσης και η αντλητική ικανότητα των αντλιοστασίων. Η υψηλή στάθμη στα δίκτυα περιορίζει παράλληλα την λειτουργική τους δυνατότητα αλλά και τις δυνατότητες επεμβάσεων απόφραξης της υπηρεσίας.

Παρόμοιο πρόβλημα υπάρχει στην Αγριά όπου ενώ λειτουργούν συνεχώς οι αντλίες των αντλιοστάσιων (και οι εφεδρικές), η στάθμη του υπόγειου υδροφορέα που έχει εισχωρήσει στο δίκτυο αποχέτευσης έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση ροής στα καταστρώματα των οδών.

Τα υγρά που ρέουν στα οδοστρώματα της παραλιακής οδού στο Σουτραλί, έχουν χαρακτηριστικά επεξεργασμένου λύματος (TSS 10 mg/l, N-NH4 2 mg/l).

H υπηρεσία εξετάζει μια σειρά παρεμβάσεων αντιμετώπισης των φαινόμενων αυτών, με αρχικό στόχο τον περιορισμό της όχλησης που δημιουργούν.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου