ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ

Νέα υδρόμετρα για το δίκτυο ύδρευσης

νέα-υδρόμετρα-για-το-δίκτυο-ύδρευσης-950133

Στην προκήρυξη διαγωνισμού προμήθειας υδρομετρητών προχωρά η δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης του δήμου Ρήγα Φεραίου, καθώς έχουν καταγραφεί σημαντικές φθορές.

Σύμφωνα με την εισήγηση, ειδικά στον πρώην Δήμο Κάρλας διαπιστώθηκε ότι μεγάλος αριθμός υδρομετρητών δεν λειτουργεί και θα πρέπει να αντικατασταθούν.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, πρόκειται για 450 περίπου υδρομετρητές, ενώ σε συνδυασμό με τις αλλαγές που θα γίνουν και άλλες που θα προκύψουν κατά την διάρκεια του έτους , υπολογίζεται ότι χρειάζονται περίπου 600 νέα υδρόμετρα.

Το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΡΦ αποφάσισε να αναζητήσει πρώτα προσφορές και στη συνέχεια η υπηρεσία θα εισηγηθεί σχετικά, ώστε να δρομολογηθεί στη συνέχεια η προμήθεια των υδρομέτρων.

Η ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου ολοκληρώνει το σύστημα τηλεμετρίας και αυτοματισμών δικτύου ύδρευσης, προϋπολογισμού 2.5 εκ. ευρώ, έργο το οποίο σε συνδυασμό με την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Αγ.Γεωργίου και Αερινού και αγωγών μεταφοράς και την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στο Κεραμίδι βελτιώνουν τις υποδομές στον τομέα της ύδρευσης και της αποχέτευσης.

Ειδικά το έργο της τηλεμετρίας αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό και αυτοματισμό του δικτύου ύδρευσης. Μέσα σ΄ αυτό το πλαίσιο γίνεται αντικατάσταση των παλαιών υδρομετρητών με νέα «έξυπνα υδρόμετρα». Προκειμένου να γίνει αυτή η διαδικασία ήταν επιβεβλημένη η προεργασία από τους τεχνικούς της ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ, ώστε να γίνει από τον ανάδοχο η τοποθέτηση των νέων υδρομέτρων. Ηδη έχει γίνει αντικατάσταση σε αρκετές περιοχές.

Η χρήση του έργου θα σηματοδοτήσει την απαρχή μιας σωστής διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης καθώς μας παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού των διαρροών και παρακολούθησης της λειτουργίας του.

Φυσικό αντικείμενο του έργου, μεταξύ άλλων, είναι η δημιουργία Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) και Φορητών Σταθμών Ελέγχου (ΦΣΕ) για τη συλλογή, τον τηλεέλεγχο και τον τηλεχειρισμό του δικτύου, προμήθεια και εγκατάσταση Τοπικών Σταθμών Ελέγχου λειτουργικών παραμέτρων (παροχή, πίεση και στάθμη) σε δεξαμενές, αντλιοστάσια και γεωτρήσεις του εξωτερικού υδραγωγείου των οικισμών, για την παρακολούθηση, τον τηλεέλεγχο και τον τηλεχειρισμό τους κ.α..

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου