ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ

Επιτέλους διαχειριστική μελέτη

επιτέλους-διαχειριστική-μελέτη-925152

Με καθυστέρηση χρόνων επιχειρείται ορθολογική διαχείριση του δάσους της Κερασιάς

Ανοίγει ο δρόμος επιτέλους για την εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης για τη δημιουργία ολοκληρωμένου σχεδίου του διακατεχόμενου δάσους της Κερασιάς, που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πεδίο λαθροϋλοτομίας, δίχως εδώ και χρόνια να έχουν ληφθεί μόνιμα μέτρα που θα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα.

Η εκπόνηση της διαχειριστικής μελέτης προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ θα γίνει από την «Αναπτυξιακή Πηλίου», που διαθέτει υποστηρικτική τεχνική επάρκεια καθώς και τεχνική υπηρεσία.

Πιο συγκεκριμένα, για τη δημιουργία ολοκληρωμένου σχεδίου του διακατεχόμενου δάσους της Κερασιάς, που θα αφορά στη χρονική περίοδο 2025- 2028 θα συνταχθεί διαχειριστική μελέτη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας Α.Ε. «Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε», με συνολικό προϋπολογισμό 30.000 ευρώ.

Η διαχειριστική μελέτη του δάσους Κερασιάς θα περιλαμβάνει την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και θα προτείνει την οργανωμένη διαχείρισή του. Η περιγραφή του εν λόγω δάσους και η διαχειριστική του μορφή, θα παρουσιαστεί στον δασοπονικό χάρτη, ο οποίος θα συνταχθεί σε ψηφιακή μορφή και θα είναι γεωαναφερμένος στο σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87, θα διαθέτει κάναβο και θα περιγράφει με ακρίβεια το ανάγλυφο, το οδικό δίκτυο, τις οριογραμμές, τις εδαφοπονικές μορφές, τα διαχειριστικά τμήματα – συστάδες του δάσους κ.λπ.

Ο σχεδιασμός της διαχείρισης θα βασίζεται στις αρχές της δασοπονίας, ήτοι στις αρχές της πολλαπλής χρήσης, της αειφορίας, της οικονομικότητας και της σφαιρικής προσέγγισης και ολοκληρωμένης διαχείρισης και θα λαμβάνει υπόψη το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, ώστε να επιτευχθεί η προστασία του, η αειφορία των καρπώσεών του, η παραγωγή προϊόντων για πώληση στο εμπόριο, η ανάδειξη τυχόν δυνατοτήτων αναψυχής, η κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κοινότητας Κερασιάς.

Όπως επισημαίνεται στην προγραμματική σύμβαση «ο δήμος ως διακάτοχος του δάσους Κερασιάς έχει υποχρέωση να οργανώσει τη δασοπονία του με γνώμονα τόσο τη συντήρηση και βελτίωση στο μέγιστο δυνατό των παραγωγικών δυνατοτήτων του οικείου δάσους όσο και την κατά το καλύτερο δυνατό κάλυψη σε άμεσα και έμμεσα αγαθά από αυτό. Προκειμένου να επιτευχθεί η ορθολογική διαχείριση και προστασία του συγκεκριμένου δάσους, αποφασίστηκε η εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης προϋπολογισμού 30.000 ευρώ, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την ανασύνταξη του διαχειριστικού χάρτη, τον σχεδιασμό και την οργάνωση της δασοπονικής δραστηριότητας, καθώς και τον υπολογισμό του ξυλοαποθέματος και της προσαύξησης όγκου».

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου