ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ

Μείωση 50% των τελών ύδρευσης στους τρίτεκνους

μείωση-50-των-τελών-ύδρευσης-στους-τρί-922759

Τη μείωση του τιμολογίου ύδρευσης και αποχέτευσης στις τρίτεκνες οικογένειες του δήμου Ρήγα Φεραίου αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΡΦ.

Η απόφαση τέθηκε προς έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο, το οποίο αποφάσισε ομόφωνα να την κάνει αποδεκτή.

Κατόπιν αιτήματος του συλλόγου τριτέκνων και λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική συγκυρία προτάθηκε να γίνει μείωση σε ποσοστό 50% , όπως ισχύει και για τους πολύτεκνους.

Οι οικογένειες που εμπίπτουν σ’ αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να προβεί η επιχείρηση στην αντίστοιχη μείωση.

Το συγκεκριμένο τιμολόγιο θα αφορά οικογένειες με προστατευόμενα μέλη.

Επισημαίνεται πως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης ύδρευσης, που εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο του οικείου Δήμου, μπορεί να καθορίζονται ειδικά τιμολόγια για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών των υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης, ειδικών τελών, παγίων για κάλυψη του ελάχιστου κόστους λειτουργίας, καθώς και κάθε τιμολόγιο του οποίου το αντικείμενο περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες των Δ.Ε.Υ.Α. για τους κατοίκους των δήμων ή ΔΕ ή ΤΕ αυτών που μετέχουν στην επιχείρηση, οι οποίοι εξυπηρετούνται με δίκτυο ανεξάρτητο από το ενιαίο δίκτυο της επιχείρησης.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης μπορεί να θεσπίζει ειδικό τιμολόγιο για τις ευπαθείς ομάδες των καταναλωτών, με βάση ενιαία και αντικειμενικά κριτήρια.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου