ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ

Ριζόμυλος: Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων

ριζόμυλος-δίκτυο-αποχέτευσης-ομβρίω-917473

Σύμβαση για την έναρξη του έργου προϋπολογισμού 2,4 εκατ. ευρώ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το έργο της αποχέτευσης ομβρίων υδάτων του οικισμού Ριζομύλου με προϋπολογισμό δαπάνης 2.400.000.00 ευρώ.

Το έργο αφορά τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων στη κοινότητα Ριζομύλου, με σκοπό την αντιπλημμυρική προστασία του οικισμού και την αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων από όμβρια νερά σε αρκετούς δρόμους του οικισμού, ενώ εντάσσεται στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και αφορά στην κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στην Τ.Κ Ριζομύλου.

Αναλυτικότερα, το έργο περιλαμβάνει 5.322μ. αγωγούς ομβρίων από πλαστικούς σωλήνες διπλού δομημένου τοιχώματος για διατομές Φ400 έως Φ600 και οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες για διατομές από Φ800-1000, σε δέκα διαφορετικούς συλλεκτήριους αγωγούς Ο-1 έως Ο-10, με τους κλάδους αυτών να αναπτύσσονται εντός του οικισμού και να καταλήγουν σε παρακείμενη τάφρο όπου και καλύπτουν έκταση 606 στρεμμάτων. Οι αγωγοί θα συλλέγουν τα όμβρια από πολλαπλά σημεία εντός του οικισμού μέσω φρεατίων υδροσυλλογής, καθώς θα τοποθετούνται κατά μήκος του άξονα των δρόμων από τους οποίους διέρχονται ή παραπλεύρως αυτών σε περιπτώσεις που στον άξονα υπάρχουν άλλα υπόγεια δίκτυα ή προβλέπεται η κατασκευή αγωγών ακαθάρτων, και θα συνδέονται με τους κεντρικούς αγωγούς. Θα τοποθετηθούν σε τέτοιο βάθος ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των σωλήνων από τα υπερκείμενα φορτία των δρόμων και ταυτόχρονα η απορροή των ομβρίων από τα παράπλευρα φρεάτια υδροσυλλογής. Περιοριστικός παράγοντας στο βάθος τοποθέτησης των αγωγών είναι το βάθος των υφιστάμενων τάφρων και ρεμάτων εκβολής των ομβρίων.

Στον προϋπολογισμό του έργου περιλαμβάνονται τα φρεάτια, οι χωματουργικές εργασίες, ο εγκιβωτισμός των αγωγών και επίχωση των ορυγμάτων, τα φρεάτια υδροσυλλογής με τη σύνδεση στο δίκτυο, η αποκατάσταση θιγόμενων έργων ύδρευσης και η πλήρης αποκατάσταση των πάσης φύσεως οδοστρωμάτων.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου