ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ

Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας στον δήμο

σχέδιο-αστικής-προσβασιμότητας-στον-908276

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Πράσινο ταμείο, με στόχο την ελεύθερη πρόσβαση των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους

Το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) αποτελεί το στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας που εκπονείται από τους δήμους για την περιοχή εντός των διοικητικών τους ορίων.

Στόχος του Σχεδίου είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών, ώστε να δημιουργείται ένα δίκτυο μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.

Κατά τη διάρκεια της μελέτης του Σχεδίου θα γίνει αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης ως προς την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους υπαίθριους χώρους και τα δημοτικά κτήρια, καθώς και η αποτύπωση των κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών, σε συνάρτηση με την κίνηση των πεζών.

Εκτός από τη συγκεκριμένη καταγραφή, θα αποτυπωθούν τα σημεία τα οποία χρήζουν παρεμβάσεων για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας, όπως χώροι πρασίνου, πεζόδρομοι, διαβάσεις κ.ο.κ.

Αξίζει να σημειωθεί, πως το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021» του Πράσινου Ταμείου.

Οι παρεμβάσεις, μέσω του Σ.Α.Π. αποσκοπούν στο να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση των πεζών και κυρίως των ΑμεΑ, με την ταυτόχρονη αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διαδικασία σύνταξης του Σχεδίου είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί ανοιχτή ηλεκτρονική διαβούλευση με στόχο την καταγραφή των απόψεων και προτάσεων των φορέων και πολιτών, για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στους υπαίθριους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους του δήμου και ως προς τα δημόσια κτίρια ή τα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες χρήσεις τα οποία απαιτείται να γίνουν προσβάσιμα.

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα ληφθούν υπόψη στον τελικό σχεδιασμό του σχεδίου της αστικής προσβασιμότητας σε όλο τον δήμο Ρήγα Φεραίου.

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου