ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ

Νέο απορριμματοφόρο στον Δήμο 

νέο-απορριμματοφόρο-στον-δήμο-891715

Στην προμήθεια νέου απορριμματοφόρου οχήματος για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών στον τομέα της καθαριότητας προχωρεί ο Δήμος Ρήγα Φεραίου.

Στο πλαίσιο της προμήθειας του οχήματος προκηρύχθηκε ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τον ν.4412/2016 και τη διακήρυξη για την προμήθεια απορριμματοφόρου 16m³, στο πλαίσιο του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού».

Το ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται στο ποσό των 165.000 € με ΦΠΑ.

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου