ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ

Eνεργειακή αναβάθμιση του Πολιτιστικού Κέντρου 

eνεργειακή-αναβάθμιση-του-πολιτιστι-852408

Σε φάση υλοποίησης εισέρχεται το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του Πολιτιστικού Κέντρου Βελεστίνου, καθώς έχει αναδειχτεί ο εργολάβος μετά την έγκριση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Το συνολικό κόστος του έργου θα ανέλθει σε 573.540,04 ευρώ με ΦΠΑ, μετά την μέση τεκμαρτή έκπτωση 29,19% που προσέφερε ο ανάδοχος, καθώς ο αρχικός προϋπολογισμός ανέρχονταν σε 810.000 ευρώ.

Στόχος της ενίσχυσης της ενεργειακής απόδοσης του Πολιτιστικού Κέντρου Βελεστίνου είναι η ελαχιστοποίηση κατά το δυνατόν της κατανάλωσης ενέργειας για τη σωστή λειτουργία του κτηρίου, μέσω του βιοκλιματικού σχεδιασμού του κτηριακού κελύφους, αξιοποιώντας τη θέση του κτηρίου ως προς τον περιβάλλοντα χώρο, την ηλιακή διαθέσιμη ακτινοβολία ανά προσανατολισμό όψης, κ.ά.
Επίσης προβλέπεται να εξασφαλιστεί η θερμομονωτική επάρκεια του κτηρίου με την κατάλληλη εφαρμογή θερμομόνωσης στα αδιαφανή δομικά στοιχεία αποφεύγοντας κατά το δυνατόν τη δημιουργία θερμογεφυρών, καθώς και την επιλογή κατάλληλων κουφωμάτων.

Ακόμη θα αξιοποιηθεί η χρήση τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) όπως ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταϊκά συστήματα, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (εδάφους, υπόγειων και επιφανειακών νερών) κ.ά.

Τέλος, στη μελέτη έχει προβλεφθεί η κατασκευή υαλοστασίων αλουμινίου, μονόφυλλα ή δίφυλλα ανοιγόμενα και ανακλινόμενα με σύστημα θερμοδιακοπής, και διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες, καθώς επίσης η προμήθεια και οι εργασίες αντικατάστασης των παλαιάς τεχνολογίας φωτιστικών σωμάτων φθορισμού, εσωτερικού χώρου με νέα, τύπου LED panel 60*60 μικρότερο 40W χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου