ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ

Στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων η πρόταση του δήμου Ρ. Φεραίου για ενεργειακή αυτονομία

στο-δίκτυο-ελληνικών-πόλεων-η-πρόταση-753004

Παρουσιάστηκε στο συμβούλιο το φιλόδοξο πρόγραμμα του δήμου Ρ. Φεραίου

Tο φιλόδοξο σχέδιο του δήμου Ρήγα Φεραίου που αφορά στην ενεργειακή αυτονομία του δήμου, είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει χθες στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δικτύου Ελληνικών Πόλεων για την ανάπτυξη, στον Πύργο. Ο κ. Νασίκας, που είναι αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, επισήμανε ότι πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα το οποίο όταν θα ολοκληρωθεί θα αποτελέσει μία οριζόντια καλή πρακτική και για άλλους δήμους της Ελλάδας και παρουσίασε τους βασικούς άξονες.

Όπως τόνισε μεταξύ άλλων ο δήμος αναμένεται να συστήσει την Ενεργειακή Κοινότητα Ρήγα Φεραίου Α.Μ.Κ.Ε. (Μορφή Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα) με στόχο την παραγωγή ενέργειας και υλοποίηση δράσεων για την επίτευξη της ενεργειακής αυτονομίας και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Τα Μέλη θα είναι, o Δήμος Ρήγα Φεραίου, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης Ρήγα Φεραίου, το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ρήγα Φεραίου, η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή και η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή.

Βασικός στόχος της Ενεργειακής Κοινότητας θα είναι να παράγει και να πουλάει στο σύστημα την απαιτούμενη ενέργεια από σταθμούς ΑΠΕ ώστε να καλύπτει το ετήσιο κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. Παράλληλα θα αξιοποιηθεί η μεθοδολογία του ενεργειακού συμψηφισμού όπου αυτό είναι εφικτό ώστε να μειωθεί το ρίσκο από τυχόν μελλοντικές μεταβολές στις τιμές του ρεύματος.

Η στελέχωση της Ενεργειακής Κοινότητας, η λειτουργία της, καθώς και η υλοποίηση όλων των Έργων και Δράσεων θα γίνει από το Δίκτυο Πόλεων μέσω Προγραμματικής Σύμβασης που θα συνάψουν οι δύο φορείς.

Σύμφωνα με τον κ. Νασίκα, η ιδέα της ενεργειακής αυτονομίας του Δήμου, προέκυψε μέσα από την ανάγκη να μειωθεί το υψηλό ενεργειακό κόστος που υφίσταται ο δήμος.

«Τα βασικά προβλήματα που διαχρονικά υφίστανται στον Δήμο Ρήγα Φεραίου και ουσιαστικά ήταν και η βασική παράμετρος για την προσπάθεια υλοποίησης του οράματός μου για την ενεργειακή αυτονομία του Δήμου Ρήγα Φεραίου είναι οι υψηλές ενεργειακές καταναλώσεις ύδρευσης, άρδευσης, δημοτικών κτιρίων και οδοφωτισμού λόγω των αναγκών και της ανάπτυξης της περιοχής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Δήμου, γεγονός που αντανακλάται στα ανταποδοτικά τέλη και στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες», επισημαίνει ο δήμαρχος. Παράλληλα όπως τονίζει οι μεταβολές στις τιμές των καυσίμων που ενδεχομένως να οδηγήσουν μακροπρόθεσμα σε αυξήσεις στις τελικές τιμές καταναλωτή και το αυξημένο λειτουργικό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών», ήταν επίσης επιπρόσθετοι λόγοι για να αναζητηθούν λύσεις στην ενεργειακή αυτονομία του Δήμου.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου