ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ

Αναγκαία τα έργα πολιτισμού, αθλητισμού, παιδείας

αναγκαία-τα-έργα-πολιτισμού-αθλητισμ-429052

Εδώ και αρκετά χρόνια εμπεδώνεται η πεποίθηση ότι η πρόοδος ενός τόπου, πνευματική, πολιτιστική, οικονομική δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί, εάν δεν δημιουργηθούν ορισμένα καίρια έργα υποδομής στο χώρο του πολιτισμού και της παιδείας. Την κατασκευή τέτοιων έργων επιδιώκει η δημοτική αρχή Φερών.

Στόχος με την πραγματοποίηση τών εν λόγω έργων είναι η αξιοποίηση της πραγματικά αξιόλογης κληρονομιάς του τόπου όπως οι αρχαίες Φερές, Ρήγας Βελεστινλής, παράδοση των σύγχρονων κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, να γίνει ο δήμος πόλος έλξης επισκεπτών αλλά και νέων κατοίκων και να εδραιωθεί αναμφίλεκτα ως το κύριο οικονομικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό κέντρο μεταξύ των πόλεων του Βόλου και της Λάρισας, να υπάρξει αλληλεπίδραση και αλληλοσυμπλήρωση των υποδομών αυτών με την παρεχόμενη σχολική εκπαίδευση, ώστε να καταστεί ρεαλιστικός ο στόχος για παροχή στη νεολαία δυνατοτήτων απόκτησης ουσιαστικότερης παιδείας και καλλιέργειας, καθώς και να υπάρξει οικονομική δυναμική σε πλείστες κατευθύνσεις από την δημιουργία εμπορικής κίνησης έως τη δημιουργία ποικίλων θέσεων εργασίας, στις οποίες θα μπορούσαν να απασχοληθούν και οι νέοι επιστήμονες του δήμου μας, οι οποίοι τώρα αναζητούν την τύχη τους στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Ένα από τα κυριότερα αναγκαία έργα είναι η κατασκευή του Μουσείου Ρήγα Βελεστινλή. Είναι προφανές ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες η δημιουργία μουσείου για το Ρήγα Βελεστινλή θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα όχι μόνο για τους Βελεστινιώτες αλλά για την Ελληνική Πολιτεία, τη στιγμή μάλιστα που η ίδια έχει αντιληφθεί ότι ο Ρήγας είναι προσωπικότητα που με ιδανικό τρόπο εκφράζει την ελληνική πολιτική και πνευματική παρουσία και προσφορά στο σύνολο βαλκανικό χώρο και μάλιστα με τρόπο που παραμένει επίκαιρος.

Άλλωστε γίνονται συντονισμένες ενέργειες για τη δημιουργία πολιτιστικού κέντρου και μουσείου στον πύργο Νεμπόιζα στο Βελιγράδι χωρίς όμως ταυτόχρονα να γίνονται ανάλογες ενέργειες για τη δημιουργία μουσείου και στη γενέτειρά του Ρήγα, που βρίσκεται εντός της ελληνικής επικράτειας.

Άλλο ένα απαραίτητο έργο είναι η Δημόσια Βιβλιοθήκη με επίκεντρο τον Ρήγα Βελεστινλή και το νεοελληνικό διαφωτισμό. Η πρωτοβουλία που υπήρξε και μάλιστα από το υπουργείο παιδείας για τη δημιουργία Δημόσιας Βιβλιοθήκης είναι μια μοναδική ευκαιρία όχι μόνο γιατί μια τέτοια βιβλιοθήκη στελεχωμένη από μόνιμους εξειδικευμένους υπαλλήλους του υπουργείου παιδείας θα ήταν κυψέλη έρευνας για επιστήμονες και φοιτητές όπως αυτοί του ιστορικού τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι ευκαιρία, κυρίως, γιατί μπορεί να προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες μόρφωσης, καθώς βιβλιοθήκες αυτού του είδους, λίγες σε όλη την Ελλάδα, δεν «φιλοξενούν» μόνο βιβλία με σύγχρονο βέβαια τρόπο και όχι με λογική αποθήκευσης αλλά και αξιόλογα επιμορφωτικά προγράμματα για όλες τις ηλικίες και κυρίως τους νέους.

Τέλος αναγκαία κρίνεται και η κατασκευή Μουσείου Γεωργικών Εργαλείων. Η χωροθέτηση του μουσείου γεωργικών εργαλείων στην είσοδο της πόλης είναι ικανοποιητική. Επειδή, όμως, η μελέτη του έργου αυτού καθυστερεί είναι ανάγκη να βρεθεί μια προσωρινή λύση για την έκθεση των αντικειμένων που τώρα βρίσκονται στο παλιό αγροτικό ιατρείο.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου