ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ

Υπηρεσίες στους πολίτες

υπηρεσίες-στους-πολίτες-469476

Σημαντική η προσφορά του κέντρου κοινότητας στην τοπική κοινωνία

Κομβικής σημασίας υπηρεσίες προσφέρει στους πολίτες το κέντρο κοινότητας του δήμου Ρήγα Φεραίου, το οποίο αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Η συγκεκριμένη δομή σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020. Από εκε,ί ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιασδήποτε μορφής, σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

Ο πολίτης που προσέρχεται στο κέντρο κοινότητας δήμου Ρήγα Φεραίου συμπληρώνει την καρτέλα ωφελούμενου, η οποία δίνει τη δυνατότητα στα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας να παρέχουν μία πιο ολοκληρωμένη υποστήριξη και αξιολόγησης της κατάστασής του.

Στο Κέντρο Κοινότητας μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα, είτε οι ίδιοι, είτε μέλη της οικογένειάς τους και χρειάζονται την συνδρομή της Πολιτείας.

Παροχές του κέντρου κοινότητας προς τους πολίτες είναι: Το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Κατά την εξυπηρέτηση του ΚΕΑ ο πολίτης ενημερώνεται για τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Κέντρου Κοινότητας και στην συνέχεια υποβάλλετε η αίτηση ηλεκτρονικά.

Επίσης οι αιτήσεις για τα προνοιακά και το διατροφικό επίδομα γίνονται στο κέντρο κοινότητας δήμου Ρήγα Φεραίου. Επίσης για την απόκτηση γνωστοποίησης αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ, ο πολίτης θα πρέπει να λάβει παραπεμπτικό από την υπηρεσία.

Παράλληλα, και οι αιτήσεις για το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων πραγματοποιούνται στα γραφεία του κέντρου κοινότητας, καθώς επίσης η διεκπεραίωση αιτήσεων για το επίδομα ενοικίου και ο πολίτης ενημερώνεται για τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους αρμόδιους υπαλλήλους.

Στο κέντρο κοινότητας παρέχεται, εξάλλου, συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη σε ενήλικες, ζευγάρια, οικογένειες και παιδιά (ατομική και ομαδική). Επίσης, πραγματοποιούνται δράσεις σε σχολεία του δήμου Ρήγα Φεραίου και σχολές γονέων.

Για πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις δράσεις του κέντρου κοινότητας οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται: Ηρώων Πολυτεχνείου 4 , Βελεστίνο, ΤΚ: 37500, με τηλέφωνο επικοινωνίας: 2425023794.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου