ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ

Αναδείχτηκε ο μειοδότης για τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης στον Ριζόμυλο  

αναδείχτηκε-ο-μειοδότης-για-τα-εσωτερ-371373

Αναδείχτηκε ο μειοδότης του έργου για την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στη δημοτική ενότητα Ριζομύλου. Μετά από ηλεκτρονικό διαγωνισμό το έργο αναλαμβάνει η εταιρεία ΔΟ.ΜΗ.ΚΑ. Η παρέμβαση είναι συνολικού προϋπολογισμού 2,5 εκ. ευρώ και έχει σκοπό την αντιπλημμυρική προστασία του οικισμού και την αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων κατακλύσεων από όμβρια νερά σε αρκετούς δρόμους του οικισμού.

Το έργο αντιπλημμυρικής προστασίας περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγών ομβρίων στο μεγαλύτερο μέρος του οικισμού όπου παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα πλημμυρών σε περιόδους έντονων βροχών.
Αναλυτικότερα, το έργο περιλαμβάνει 5.322μ. αγωγούς ομβρίων από πλαστικούς σωλήνες διπλού δομημένου τοιχώματος για διατομές Φ400 έως Φ600 και οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες για διατομές από Φ800-1000, σε δέκα διαφορετικούς συλλεκτήριους αγωγούς Ο-1 έως Ο-10, με τους κλάδους αυτών να αναπτύσσονται εντός του οικισμού και να καταλήγουν σε παρακείμενη τάφρο όπου και καλύπτουν έκταση 606 στρ. Οι αγωγοί θα συλλέγουν τα όμβρια από πολλαπλά σημεία εντός του οικισμού μέσω φρεατίων υδροσυλλογής, καθώς θα τοποθετούνται κατά μήκος του άξονα των δρόμων από τους οποίους διέρχονται ή παραπλεύρως αυτών σε περιπτώσεις που στον άξονα υπάρχουν άλλα υπόγεια δίκτυα ή προβλέπεται η κατασκευή αγωγών ακαθάρτων, και θα συνδέονται μέσω τοπικών αγωγών με τους κεντρικούς αγωγούς. Θα τοποθετηθούν σε τέτοιο βάθος ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των σωλήνων από τα υπερκείμενα φορτία των δρόμων και ταυτόχρονα η απορροή των ομβρίων από τα παράπλευρα φρεάτια υδροσυλλογής.

Στον προϋπολογισμό του έργου περιλαμβάνονται επίσης τα φρεάτια, οι χωματουργικές εργασίες, ο εγκιβωτισμός των αγωγών και επίχωση των ορυγμάτων, τα φρεάτια υδροσυλλογής με τη σύνδεση στο δίκτυο, η αποκατάσταση θιγόμενων έργων ύδρευσης και η πλήρης αποκατάσταση των πάσης φύσεως οδοστρωμάτων.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου