ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ

Δράσεις για το περιβάλλον

δράσεις-για-το-περιβάλλον-275021

Σειρά πρωτοβουλιών οι οποίες συγκλίνουν υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος και της βελτίωσης της καθημερινότητας των κατοίκων αναπτύσσονται από το δήμο Ρήγα Φεραίου. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο εντάσσονται οι οικιστικές αναπλάσεις και το έργο βιοκλιματικής αναβάθμισης της πλατείας, η οποία βρίσκεται πλησίον του Εθνικού Σταδίου της δημοτικής κοινότητας Βελεστίνου του δήμου Ρήγα Φεραίου, επιφανείας 2.300 τετραγωνικών μέτρων.

Η πλατεία πλησίον του Εθνικού Σταδίου Βελεστίνου βρίσκεται σε χαρακτηριστικό σημείο της πόλης αφού από τις δύο πλευρές της περιβάλλεται από κτίρια εκπαίδευσης (νηπιαγωγείο, γυμνάσιο και βρεφονηπιακό σταθμό), ενώ στην τρίτη πλευρά συνορεύει με το Εθνικό Στάδιο Βελεστίνου.

Βασικός στόχος της ανάπλασης είναι η λειτουργική σύνδεση της πλατείας με τις γειτονικές χρήσεις εκπαίδευσης και αθλητισμού έτσι ώστε να αποτελέσει ένα ζωντανό κομμάτι της κοινωνικής δραστηριότητας των κατοίκων της πόλης. Στην ανάπλαση της συγκεκριμένης πλατείας περιλαμβάνεται και η κατασκευή οργανωμένης παιδικής χαράς, η οποία θα απευθύνεται στα μικρότερα παιδιά της πόλης και θα συνδέεται και άρρηκτα με τις δράσεις του βρεφονηπιακού σταθμού και του νηπιαγωγείου. Επίσης προβλέπεται η κατασκευή επιπέδου που καλύπτεται με ξύλινη πέργκολα με τραπεζοκαθίσματα και η κατασκευή μικρού αμφιθεάτρου που θα εξυπηρετεί την αυθόρμητη συνάθροιση των νέων, αλλά και μικρής κλίμακας δρώμενα.

Παράλληλα, η δημοτική αρχή αποφάσισε να μετάσχει στις εργασίες του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, που έχει ως αρμοδιότητα το διαρκή έλεγχο της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Εχοντας ως στόχο τη διαφύλαξη της υγείας των κατοίκων του δήμου Ρήγα Φεραίου, συμμετέχει σε ένα σημαντικό πλαίσιο δράσης, το οποίο λειτουργεί μέσω ενός διασυνδεδεμένου συστήματος σταθμών επεξεργασίας και σταθερών, κινητών και φορητών σταθμών μέτρησης των τιμών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται, εγκαταστάθηκε, παράλληλα, σταθμός μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας στο κτίριο του δημαρχιακού μεγάρου. Στόχος, ο διαρκής έλεγχος της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως αυτά καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, για τη διαρκή ενημέρωση των πολιτών.

Το έργο αυτό αποβλέπει στη δημιουργία και λειτουργία ενός δικτύου διασύνδεσης όλων των σταθμών μέτρησης που θα εγκατασταθούν με το κέντρο δεδομένων, του οποίου οι πολίτες μέσω της ιστοσελίδας του δήμου, θα έχουν πρόσβαση στο σύνολο των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και στην ορθή λειτουργία των πηγών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Στο μεταξύ, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΑ) στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μετρήσεων Ραδονίου έχει θέσει σε εφαρμογή πιλοτικό πρόγραμμα μετρήσεων των επιπέδων ραδονίου σε όλους τους νομούς της χώρας, με στόχο τη δημιουργία εθνικού χάρτη συγκεντρώσεων ραδονίου.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής και σε συνεργασία με το δήμο Ρήγα Φεραίου (Γραφείο Περιβάλλοντος), θα τοποθετηθούν σε κατοικίες σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο 12 δοσίμετρα με σκοπό τον έλεγχο των οικοδομών για την έκλυση ραδονίου.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου