ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ

Αρχίζει το lifting στις εργατικές κατοικίες Βελεστίνου

αρχίζει-το-lifting-στις-εργατικές-κατοικίες-216053

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το έργο αποπεράτωσης του περιβάλλοντος χώρου – Το έργο είναι προϋπολογισμού 435.000 ευρώ

Εγκρίθηκε η διαδικασία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο αποπεράτωσης του περιβάλλοντος χώρου στον οικισμό εργατικών κατοικιών στο Βελεστίνο. Το έργο είναι προϋπολογισμού 435.οοο ευρώ και θα υλοποιηθεί μέσω της προγραμματικής σύμβασης, που έχουν υπογράψει ο δήμος με τον ΟΑΕΔ.

Το έργο αφορά στην υλοποίηση συμπληρωματικών εργασιών στον οικισμό, ώστε να δοθεί σε καλή και ασφαλή χρήση.

Οι ενδιαφερόμενες εργοληπτικές εταιρείες έχουν προθεσμία να υποβάλουν προσφορά ηλεκτρονικά μέχρι μεθαύριο Τρίτη 11 Ιανουαρίου. Η αποσφράγιση των προσφορών για την επιλογή του αναδόχου θα ακολουθήσει στις 18 Ιανουαρίου.

Στη μελέτη προβλέπεται πως στον περιβάλλοντα χώρο του οικισμού θα πραγματοποιηθεί πλακόστρωση των πεζόδρομων, τόσο των περιμετρικών και των υπόλοιπων πεζοδρόμων εντός του οικισμού, όσο και των αύλειων διαδρόμων περιμετρικά των στοίχων. Ηδη μέρος των πεζοδρόμων έχει επιστρωθεί με τσιμεντόπλακες.

Αν και σε μεμονωμένες περιπτώσεις οικιστές έχουν προχωρήσει από μόνοι τους στην επίστρωση της αυλής τους με πλάκες Πηλίου, ωστόσο, επειδή δεν πρόκειται για παραδοσιακό οικισμό, θα γίνει επίστρωση με προκατασκευασμένες τσιμεντόπλακες, δηλαδή τυπικές τετραγωνικές πλάκες πεζοδρομίου. Επίσης, υπολείπεται η επένδυση με μάρμαρο των εξωτερικών κλιμάκων κάθε στοίχου στον περιβάλλοντα χώρο του οικισμού.

Ακόμη θα γίνουν διορθωτικές εργασίες για αποτροπή μικροατυχημάτων στις ράμπες του οικισμού και στον χώρο της παιδικής χαράς, ενώ θα τοποθετηθούν κιγκλιδώματα σε κλίμακες, σε περιφράξεις οικοδομικών τετραγώνων, καθώς και στον περιμετρικό πεζόδρομο, συνολικού μήκους 850 μ., όπου προκύπτουν υψομετρικές διαφορές άνω των 50 εκ. και κρίνεται επιβεβλημένη η ύπαρξη κιγκλιδώματος.

Αν και το σχέδιο του κιγκλιδώματος που χρησιμοποιήθηκε σποραδικά σε τοιχία είναι διαφορετικό από αυτό που χρησιμοποιήθηκε στις κατοικίες, ωστόσο, για λόγους ομοιομορφίας θα συνεχιστεί το ίδιο σχέδιο και στα υπόλοιπα τοιχία των περιφράξεων και των πεζόδρομων.

Επίσης το έργο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της επεξεργασίας όψεων των τοιχίων. Τα τοιχία από σκυρόδεμα που περιβάλλουν τον οικισμό κατά την εξωτερική όψη προς τα όμορα οικόπεδα θα χρωματιστούν, ενώ στην εσωτερική όψη προς τους πεζοδρόμους.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως στους δρόμους εντός του οικισμού (συμπεριλαμβανομένων των χώρων στάθμευσης), συνολικής επιφάνειας περίπου 2.700 τ.μ., αν και είχαν υλοποιηθεί στο παρελθόν εργασίες οδοστρωσίας, ωστόσο, επειδή δεν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες οδοποιίας, σήμερα σε αρκετά σημεία παρατηρούνται τοπικές ανωμαλίες και κυματισμοί, που προκλήθηκαν από τα όμβρια ύδατα. Πρέπει να γίνει αποξήλωση της υπάρχουσας σταθεροποιημένης βάσης και να γίνουν πρόσθετες εργασίες, για να ακολουθήσουν ασφαλτικές παρεμβάσεις στο εύρος που έχει προβλέψει ο μελετητής για να ολοκληρωθεί το έργο.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου