ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ

Στην Ιταλία μαθητές του ΕΠΑΛ Βελεστίνου

στην-ιταλία-μαθητές-του-επαλ-βελεστίν-17346

Στο πλαίσιο προγράμματος για τον αγροτουρισμό και τη νεανική επιχειρηματικότητα

Στην Ιταλία βρέθηκαν 12 μαθητές του ΕΠΑΛ Βελεστίνου, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Plus με θέμα αγροτουρισμός και νεανική επιχειρηματικότητα.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενθάρρυνση των εκπαιδευομένων να διευρύνουν τις γνώσεις τους, να γνωρίσουν εναλλακτικές μορφές τουρισμού και καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε μία χώρα με μεγάλη εμπειρία και παράδοση στον αγροτουρισμό. Η επαγγελματική εκπαίδευση παρέχει υποστήριξη στη διαδικασία αυτή, αφού συνδέει στενότερα την εκπαίδευση με την εργασία. Η συνεχής επαφή στην πράξη με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών των μαθητών αποτελεί προτεραιότητα που δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους με στόχο να οδηγηθούν οι νέοι σε καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές.

Στο σχέδιο συμμετείχαν δώδεκα (12) μαθητές από τους τομείς Πληροφορικής, Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και τον τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής και δύο (2) συνοδοί καθηγητές. Το σχέδιο προέβλεπε κατάρτιση των μαθητών στην περιοχή Ούμπρια της Ιταλίας διάρκειας δύο (2) εβδομάδων. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία, να γνωρίσουν ένα διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον, να βιώσουν μια μαθησιακή εμπειρία σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσουν τις γλωσσικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες και τέλος να γνωρίσουν εναλλακτικές μορφές δράσεων σε αγροτικές επιχειρήσεις που υλοποιούνται στην περιοχή με στόχο να τους δοθούν νέες ιδέες και κίνητρα για καινοτόμες δράσεις στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα προέβλεπε παρουσίαση τοπικής αγροτικής και αγροτουριστικής ανάπτυξης της περιοχής Ούμπρια, επίσκεψη των μαθητών σε διάφορες αγροτουριστικές μονάδες (π.χ. Le Silve), σε σχολική μονάδα τουριστικών επαγγελμάτων (Alberghiero), σε καινοτόμες αγροτουριστικές επιχειρήσεις (π.χ Hotel Nun, Cantina di Montevibiano), σε πρότυπους συνεταιρισμούς (π.χ Trasimeno Lake – Isola Maggiore). Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν δύο εκδρομές στην πόλη της Ρώμης και στην πόλη της Φλωρεντίας όπου οι μαθητές επισκέφθηκαν μουσεία και απόλαυσαν τα αξιοθέατα.

Η επίβλεψη των δικαιούχων κατά την διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιήθηκε από τους καθηγητές κ. Μαράτο Χρήστο (Διευθυντή ΕΠΑΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ) και κ. Χατζηθεοδώρου Βασίλειο (αποσπασμένο καθηγητή του ΕΠΑΛ) που ορίσθηκαν να επιβλέψουν την υλοποίηση του προγράμματος και να συνοδεύσουν τους δικαιούχους μαθητές στην Ιταλία.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου