ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ

Επίσκεψη στο Φορέα Διαχείρισης Κάρλας

επίσκεψη-στο-φορέα-διαχείρισης-κάρλα-144625

Του επικεφαλής της «Οικολογικής Θεσσαλίας»

Τις εγκαταστάσεις του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας (Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου), επισκέφθηκε ο επικεφαλής της περιφερειακής κίνησης «Οικολογική Θεσσαλία» Νίκος Πουτσιάκας και ενημερώθηκε για την έως τώρα λειτουργία του Φορέα, αλλά και για το νέο πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά τη λήξη χρηματοδότησης της λειτουργίας του μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π.ΠΕΡ. Α.Α.), στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

«Διαπιστώθηκε, αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ότι τα στελέχη του Φορέα έχουν επιτελέσει ένα εξαιρετικό, σε εύρος και ποιότητα, έργο, παρά το ότι λειτουργούν ακόμη χωρίς επίσημο οργανισμό, αφού δεν έχει ακόμη εκδοθεί το προβλεπόμενο Π.Δ., και παρά τις αντίξοες συνθήκες στις οποίες, κατά καιρούς, βρέθηκαν κυρίως εξαιτίας των ασυνεχειών του χρηματοδοτικού πλαισίου, αλλά και των γραφειοκρατικών δυσχερειών. Το παραπάνω πρόβλημα, πιθανόν να συνεχιστεί, αφού, παρότι βρέθηκε, την τελευταία στιγμή, προσωρινή λύση για τη χρηματοδότηση της συνέχισης λειτουργίας του Φορέα για το έτος που διανύουμε, μέσω του Πράσινου Ταμείου, παραμένουν σε εκκρεμότητα αρκετά πρακτικά εφαρμοστικά ζητήματα τα οποία και πρέπει να επιλυθούν το συντομότερο δυνατό.

Ο Φορέας έχει στη διάθεσή του σημαντικότατα στοιχεία για την περιοχή ευθύνης του, τα οποία αποτελούν προϊόν μια μακροχρόνιας επιστημονικής εργασίας στο πεδίο και είναι απαραίτητα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων στην περιοχή και κυρίως σε σχέση με το έργο της Κάρλας που μας ενδιαφέρει όλους, λόγω της ιδιαίτερης σπουδαιότητάς του.

Το έργο της Κάρλας επιταχύνθηκε μεν σε ποσοτικό επίπεδο, το τελευταίο διάστημα, παραμένει όμως προβληματικό σε ποιοτικό επίπεδο, και αυτό θα συμβαίνει όσο παραμένει σε εκκρεμότητα η εκπόνηση του διαχειριστικού σχεδίου της περιοχής. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας οφείλει να αναλάβει ρόλο επισπεύδοντα στο εν λόγω ζήτημα και να παράσχει κάθε συνδρομή, σε αντίθεση με ό,τι έγινε στο παρελθόν όπου υπήρξαν προσκόμματα.

Η περιοχή της Κάρλας πρέπει να αποτελέσει μια ουσιαστική προτεραιότητα, έξω και μακριά από κινήσεις εντυπωσιασμού, και να ολοκληρωθούν οι εργασίες χωρίς άλλες αστοχίες με την τήρηση των απαιτούμενων ποιοτικών όρων και των αυτονόητων χρονικών αλληλουχιών, ώστε να γίνει το έργο με τρόπο υποδειγματικό και να καταστεί πόλος οικοτουριστικής ανάπτυξης με πολλαπλά οφέλη. Σε αυτά, ο Φορέας μπορεί να συμβάλλει, στο εξής, καθοριστικά και πρέπει αυτό να αξιοποιηθεί, δεόντως, από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την Κάρλα, αλλά και για μια άλλη σειρά παρεμβάσεων στην περιοχή ευθύνης, καθώς και σε μια ευρύτερη περιοχή η διεύρυνση της οποίας πρέπει άμεσα να εξεταστεί.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ως διάδοχος του φορέα διαχείριση από το 2017, οφείλει να διεκδικήσει την αποκεντρωμένη διαχείριση του συνόλου των περιοχών του δικτύου Φύση 2000, που βρίσκονται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Θυμίζουμε ότι από τις 29 περιοχές του δικτύου που ανήκουν αποκλειστικά στη Θεσσαλία, μόνο 2 περιοχές (Κάρλα, Θαλάσσιο Πάρκο) έχουν φορείς διαχείρισης και ο Ολυμπος, που εκτείνεται και στη Κ. Μακεδονία. Από τη συνολική χερσαία έκταση των 647.605,25 εκταρίων του δικτύου Φύση 2000 της Θεσσαλίας, είναι υπό διαχείριση μόνο τα 43.435,5 εκτάρια (1 εκτάριο = 10 στρέμματα), δηλαδή μόνο το 7 % περίπου της έκτασης».

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου