ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ

Νέο δίκτυο ύδρευσης στο Κεραμίδι

νέο-δίκτυο-ύδρευσης-στο-κεραμίδι-114793

Ολοκληρώνεται το έργο αντικατάστασης των σωλήνων το επόμενο χρονικό διάστημα

Ολοκληρώνεται τις επόμενες εβδομάδες το έργο αντικατάστασης του παλιού δικτύου υδροδότησης στη δημοτική ενότητα του Κεραμιδίου. Στον ανάδοχο εργολάβο είχε δοθεί παράταση μέχρι 19 Μαρτίου, μετά από αίτημα που κατέθεσε επικαλούμενος αφενός έλλειψη προσωπικού λόγω πανδημίας και αφετέρου ελλείψεις στην αγορά υλικών που ήταν απαραίτητα για το έργο.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Φιλόδημος» και έχει προϋπολογισμό 750.000 ευρώ.

Το νέο δίκτυο που κατασκευάζεται και μέσω του οποίου θα αναβαθμιστεί η ποιότητα του πόσιμου νερού συμπεριλαμβάνονται επίσης οι παροχές προς τους καταναλωτές αλλά όχι τα υδρόμετρα. Η διέλευση των αγωγών θα γίνει μέσα από το οδικό δίκτυο της κοινότητας και κατά προτίμηση στα όρια του δρόμου. Το έργο είναι αναγκαίο και απαραίτητο για την σωστή και ορθολογική διανομή του νερού στους καταναλωτές, εντός της κοινότητας Κεραμιδίου, ενώ θα αναβαθμιστεί και η ποιότητα του προσφερόμενου νερού, όπως προαναφέρθηκε, καθόσον το υπάρχον σήμερα δίκτυο ύδρευσης αποτελείται από αμιαντοσωλήνες.

Το δίκτυο ύδρευσης για την μεταφορά του νερού εντός του οικισμού Κεραμιδίου με ταυτόχρονη κατάργηση του παλαιού αγωγού είναι μήκους 2.700 μέτρων.

Επίσης κατασκευάστηκαν κεντρικές βάνες διακοπής, με στόχο την διακοπή υδροδότησης σε επιμέρους τμήματα του οικισμού, σε περίπτωση βλάβης, ώστε να μην διακόπτεται η συνολική υδροδότηση του οικισμού.

Σημειώνεται πως στο Κεραμίδι η ΔΕΥΑΦ πραγματοποίησε ακόμη μία σημαντική παρέμβαση στη γεώτρηση του Κεραμιδίου στη θέση «Καλογερικό», όπου σημειώθηκαν ζημιές από την κακοκαιρία.

Η συγκεκριμένη γεώτρηση στη θέση Καλογερικό έχει επάρκεια ποσότητας και ποιότητας νερού τόσο για τον οικισμό του Κεραμιδίου, όσο και για τον οικισμό Καμαρίου. Είναι εφεδρική και μπορεί να αντικαταστήσει την υφιστάμενη εν λειτουργία γεώτρηση, όταν παρουσιάζει προβλήματα.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου