ΣΠΟΡΑΔΕΣ

Νέο απορριμματοφόρο στην υπηρεσία της Σκιάθου

νέο-απορριμματοφόρο-στην-υπηρεσία-τ-891674

Από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Στην υπηρεσία του Δήμου Σκιάθου προστέθηκε ένα καλαθοφόρο όχημα σύγχρονης τεχνολογίας για να εξυπηρετηθεί η Υπηρεσία Καθαριότητας και Περιβάλλοντος.

Η προμήθεια ύψους 119.908,00 ευρώ έγινε με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για την προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού.

Πρόκειται για καλαθοφόρο όχημα 12,5μ ύψους εργασίας και 6μ οριζόντιας εργασίας τηλεσκοπικού τύπου, με ανυψωτικό μηχανισμό ισχυρής κατασκευής.

Το νέο όχημα θα καλύψει καθημερινές ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Περιβάλλοντος αναφορικά με εργασίες συντήρησης ή κατασκευής κτιρίων, κλαδεμάτων και συντήρησης ηλεκτροφωτισμού.

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου