ΣΠΟΡΑΔΕΣ

Δημοπρασία για αγορά ακινήτου δίπλα από το κινηματοθέατρο «Ορφέας»

δημοπρασία-για-αγορά-ακινήτου-δίπλα-887900

Θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο ανακατασκευής του περιβάλλοντος χώρου

Αύριο Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου, θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα Σκοπέλου η δημοπρασία για την αγορά ακινήτου, όμορου προς τον πολυχώρο «Ορφέας», προκειμένου να υπάρχει ασφαλής είσοδος και έξοδος από το συγκρότημα. Η δημοπρασία θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί και η λήξη αποδοχής των προσφορών θα γίνει στη 1 το μεσημέρι. Στη δημοπρασία θα πάρουν μέρος μόνο αυτοί των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα από την αρμόδια επιτροπή, οι οποίοι πρέπει να καταθέσουν στην επιτροπή διαγωνισμού τα εξής δικαιολογητικά: Εγγύηση συμμετοχής ποσού ίσου με το 10% του ορίου της προσφοράς του ενδιαφερομένου, βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντα, καθώς και του εγγυητή και πιστοποιητικό βαρών, περί μη διεκδικήσεως και ιδιοκτησίας για το μίσθιο από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και αντίγραφο του Ε9 των ιδιοκτητών.

Επίσης πρέπει να έχουν αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντα και εγγυητή του, που ισχύουν κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας, το κριτήριο επιλογής θα είναι η οικονομικότερη προσφορά του ακινήτου.

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου