ΣΠΟΡΑΔΕΣ

Προχωρούν οι διαδικασίες στη Σκόπελο

προχωρούν-οι-διαδικασίες-στη-σκόπελο-875854

Ο δήμος Σκοπέλου, στo πλαίσιo της κτηματογράφησης του νησιού, ολοκλήρωσε την υποβολή δήλωσης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί παντός είδους ακινήτων του, αστικών, αγροτικών, των νήσων καθώς και επί των βοσκών, δασών και δασικών εκτάσεων.

Για την υποβολή δήλωσης κτηματολογίου δημιουργήθηκε φάκελος φυσικού και ηλεκτρονικού φακέλου για κάθε ακίνητο, με συγκέντρωση τίτλων ιδιοκτησίας, τοπογραφικών διαγραμμάτων, με επικαιροποίηση των στοιχείων και ειδικά με τη σύνταξη νέων εξαρτημένων τοπογραφικών, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου, δημιουργώντας χωρική και περιγραφική «ταυτότητα» για κάθε ακίνητο.

Εγινε επίσης πλήρη αρχειοθέτηση και δημιουργία για πρώτη φορά συνολικού αρχείου καταγραφής της δημοτικής περιουσίας, επίσης καταγράφηκε και δημιουργήθηκε ψηφιακό υπόβαθρο για τις βοσκήσιμες γαίες, τους δρόμους και τα μονοπάτια και έγινε καταγραφή και υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας επί των δασών και των δασικών εκτάσεων, που δεν ανήκουν σε ιδιώτες, βάσει αναγνωρίσεων του Υπουργού Γεωργίας καθώς και όσων δεν ανήκουν σε ιδιώτες με άλλο τρόπο.

Επί των δασών και των δασικών εκτάσεων, μάλιστα, ο δήμος Σκοπέλου υπέβαλε υπόμνημα νομικής τεκμηρίωσης, με το οποίο αιτιολογεί πλήρως και αιτείται την απόρριψη της δήλωσης του δημοσίου επί των δασών και των δασικών εκτάσεων και την εγγραφή των δικαιωμάτων αυτών στους ιδιώτες, καθώς το Ελληνικό Δημόσιο ουδέποτε είχε ή απέκτησε δικαιώματα επί των δασών και των δασικών εκτάσεων στη Σκόπελο που κατέχονταν και νέμονταν από τους ιδιώτες και από τον δήμο.

Επί τούτου μάλιστα έχει κατατεθεί πρόταση σε συνεργασία με τον δήμο Αλοννήσου, ώστε να μην ισχύει το τεκμήριο του δημοσίου επί των δασών των Βορείων Σποράδων- όπως συμβαίνει εξάλλου για τις περιοχές των Κυκλάδων, με βάσει τις αρχές τις ίσης μεταχείρισης, επί όμοιων περιπτώσεων- καθώς τα νησιά των Β. Σποράδων υπάγονταν πάντα στο ίδιο γαιοκτητικό καθεστώς από το Οθωμανικά χρόνια, με αυτό των Κυκλάδων, όπου, δεν υπήρχαν οθωμανικές δημόσιες γαίες και τα νησιά μας«…δεν υπέκειντο επί Τουρκοκρατίας εις Σπαχήδες, άτε μη κατακτηθεισών δι όπλων αλλά δια συνθηκών, αλλά ως και εις όλας τας νήσους, οι κάτοικοι διέθετον ελευθέρως τα επί των νήσων των κτήματα, γαίας, δάση κλπ…», δυνάμει της υπ’αριθμ.πρωτ.53846/1894 διαταγής του Υπουργού Οικονομικών Χαριλάου Τρικούπη.

Τέλος, όπως ενημερώνει ο δήμος, επειδή, το σύστημα της κτηματογράφησης είναι ένα δυναμικό σύστημα που δύναται να συμπληρώνεται διαρκώς μέχρι και τις πρώτες εγγραφές- ότι στην περιοχή έχει γίνει προανάρτηση και θα ακολουθήσει ανάρτηση, με περαιτέρω επεξεργασία και συμπλήρωση νέων δεδομένων και στοιχείων, για αυτό ο δήμος Σκοπέλου καλεί τους πολίτες να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους, με υποβολή στοιχείων και τοπογραφικών διαγραμμάτων κυρίως επί δρόμων και μονοπατιών που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην προανάρτηση.

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου