ΣΠΟΡΑΔΕΣ

Πανελλαδικό παράδειγμα προς μίμηση η Αλόννησος

πανελλαδικό-παράδειγμα-προς-μίμηση-η-706314

Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του προγράμματος, «Αλόννησος χωρίς πλαστικές σακούλες», που υλοποίησε το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και η MOm/ Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Thalassa, διοργανώνεται ημερίδα με τίτλο: «Το πρόβλημα της πλαστικής σακούλας στην Ελλάδα. Υφιστάμενη κατάσταση, προκλήσεις και καλά παραδείγματα», την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, στο Μέγαρο ΟΛΠ (Ακτή Μιαούλη 10), στον Πειραιά.

Η εκδήλωση, που θα ξεκινήσει με μια απολογιστική ανασκόπηση του προγράμματος «Αλόννησος χωρίς πλαστικές σακούλες» και με τη δρομολόγηση των επόμενων βημάτων του, αναμένεται να συγκεντρώσει τη συμμετοχή φορέων με κρίσιμη προστιθέμενη αξία στην αποτύπωση του προβλήματος και την ανάδειξη των βέλτιστων προοπτικών αντιμετώπισής του, όπως επίσης και στην παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης σε επίπεδο κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας.

Πιο συγκεκριμένα, στην ημερίδα θα συμμετάσχουν ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Ιωάννης Τσιρώνης, εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό και φορέων άμεσα εμπλεκομένων με τη διαχείριση της πλαστικής σακούλας.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος Αλοννήσου, κ. Πέτρος Βαφίνης και εκπρόσωποι άλλων νησιωτικών περιοχών που έχουν, επίσης, εφαρμόσει πιλοτικές πολιτικές περιορισμού της πλαστικής σακούλας, θα εισφέρουν την εμπειρία τους, στη διάρκεια στρογγυλού τραπεζιού, με στόχο την παρουσίαση και ανταλλαγή των καλών πρακτικών που υιοθετούνται αλλά και των προκλήσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή τους.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης Ημερίδας συμπίπτει χρονικά με την είσοδο στην «τελική ευθεία» των διαδικασιών για την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 2015/720/ΕΕ στο ημεδαπό δίκαιο και τη μετάβαση στην «επόμενη μέρα» της χρήσης πλαστικής σακούλας στη χώρα μας, για καταναλωτές, επιχειρήσεις και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ως εκ τούτου, η εκδήλωση αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία συνάντησης, ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών, διαλόγου και εξεύρεσης κοινού τόπου, ώστε σύντομα η χώρα μας να εναρμονισθεί με τις ευρωπαϊκές πρακτικές, αλλά και την περιβαλλοντική αναγκαιότητα δραστικής μείωσης της συγκεκριμένης συσκευασίας, προσαρμόζοντας με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο το νομοθετικό της πλαίσιο και την καθημερινή πρακτική των πολιτών της.

Η φιλοσοφία του προγράμματος

To μικρό βάρος, σε συνδυασμό με την υψηλή αντοχή, ήταν οι ιδιότητες που έκαναν τις πλαστικές σακούλες ιδιαίτερα δημοφιλείς και τις κατέστησαν από τη δεκαετία του ’70 ένα από τα χαρακτηριστικότερα σύμβολα της καταναλωτικής κοινωνίας μας. Τα ίδια χαρακτηριστικά είναι αυτά που τις καθιστά απειλή για τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Εκτιμάται ότι το 2010 στην Ευρώπη χρησιμοποιήθηκαν 98,6 δις πλαστικές σακούλες μεταφοράς αγαθών, εκ των οποίων το 89% ήταν μιας χρήσης (Bio Intelligence Service, 2011). Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, στην Ελλάδα καταναλώνονται 269 σακούλες ανά άτομο/έτος (αν και τελευταίες μελέτες ανεβάζουν τον αριθμό αυτό στις 350 περίπου). Η αλόγιστη κατανάλωση/ χρήση της πλαστικής σακούλας έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής στερεών αποβλήτων και τη μη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων.

Οι πλαστικές σακούλες αν δεν καταλήξουν σε χώρους υγειονομικής ταφής, μπορούν να ταξιδέψουν πολύ εύκολα προς το θαλάσσιο περιβάλλον, όσο μακριά και να απορριφθούν από αυτό (π.χ. στο δάσος, στο βουνό, στο ποτάμι, κλπ.). Λόγω του μικρού τους βάρους και της ανθεκτικότητάς τους παρασύρονται από τον άνεμο και τη βροχή και μόλις εισέλθουν στη θάλασσα μπορούν να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις ταξιδεύοντας στην επιφάνεια της θάλασσας η/και στα μεσόνερα (μεταξύ της επιφάνειας της θάλασσας και του πυθμένα), προκαλώντας μια σειρά από δυσμενείς επιπτώσεις. Σε έρευνες που έχουν υλοποιηθεί στο βυθό της Μεσογείου γύρω από τις ακτές της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, και της Ελλάδας έχουν αναφερθεί υψηλές συγκεντρώσεις απορριμμάτων (Galgani al., 1995, Koutsodendris et.al.2007, Ioakeimidis, et al., 2014), όπου περίπου το 77% αυτών ήταν πλαστικά και από αυτό, σχεδόν το 90% ήταν πλαστικές σακούλες.

Οι πλαστικές σακούλες αποτελούν απειλή για τα ζώα και τα πουλιά που ζουν στη θάλασσα. Τουλάχιστον 1.000.000 πουλιά και 100.000 θαλάσσια θηλαστικά πεθαίνουν κάθε χρόνο από πλαστικά και άλλα σκουπίδια που καταλήγουν στο περιβάλλον (UNEP, 2006). Τα ζώα οδηγούνται στον θάνατο είτε έμμεσα λόγω παγίδευσης ή τραυματισμού όπου και περιορίζεται η δυνατότητα κίνησής τους, επηρεάζοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητά τους να βρουν τροφή ή να αποφύγουν τους θηρευτές τους, είτε άμεσα λόγω ασιτίας, ασφυξίας ή πνιγμού.

Επίσης, προκαλούν αισθητική ρύπανση μειώνοντας την τουριστική αξία παράκτιων περιοχών, αυξάνουν το κόστος της εμπορικής αλιείας καθώς μπλέκονται στον αλιευτικό εξοπλισμό και προκαλούν προβλήματα στη ναυσιπλοΐα και στις προπέλες των σκαφών, αντίστοιχα. Μια ακόμα αρνητική διάσταση των πλαστικών σακουλών, είναι ότι μπορούν να παρέχουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη μετανάστευση ειδών της βενθικής μακροπανίδας, όπως καταφύγιο, τροφή, κατάλληλο υπόστρωμα ή και το «μεταφορικό μέσο» για αποίκιση, καθώς λόγω της υψηλής πλευστότητάς τους μπορούν να διανύουν μεγάλες αποστάσεις επιπλέοντας στο θαλασσινό νερό, που μπορεί αποδεδειγμένα να οδηγήσει σε διαταραχή των τοπικών οικοσυστημάτων.

Με βάση τα παραπάνω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε το 2015 Ευρωπαϊκή Οδηγία, σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη της Ε.Ε. επιτάσσονται να μειώσουν δραστικά την πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη -«πολύ λεπτή»- πλαστική σακούλα μιας χρήσης, συσκευασίας και μεταφοράς είτε λαμβάνοντας μέτρα ώστε η μέση ετήσια κατανάλωση να μην υπερβαίνει τις 90 πλαστικές σακούλες ανά πολίτη έως τα τέλη του 2019 και τις 40 έως τα τέλη του 2025, είτε διασφαλίζοντας ότι, από τα τέλη του 2018, αυτές οι σακούλες δεν θα δίδονται στους καταναλωτές δωρεάν.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου