ΣΠΟΡΑΔΕΣ

Αύξηση 5-10% στα τέλη ύδρευσης

αύξηση-5-10-στα-τέλη-ύδρευσης-617594

Ακριβαίνουν τα τιμολόγια του νερού στη Σκόπελο

Αύξηση στα οικιακά τιμολόγια ύδρευσης σε ποσοστό 5% και 10% αντίστοιχα στις επαγγελματικές παροχές, προβλέπει η νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ Σκοπέλου, που συζητήθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου. Η πρόταση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, με τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης να δηλώνουν την πλήρη αντίθεσή τους. Οπως επισημάνθηκε, ωστόσο, από τους ιθύνοντες της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης και Αποχέτευσης Σκοπέλου, οι παραπάνω αυξήσεις, είναι επιβεβλημένες, προκειμένου να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που παρέχονται στους καταναλωτές.

Τσουχτερά πρόστιμα προβλέπονται βάσει του νέου κανονισμού. Συγκεκριμένα,όταν το φρεάτιο του υδρομέτρου είναι καλυμμένο με ευθύνη του υδρολήπτη για περισσότερο από δύο τετράμηνα, καλείται με, επί αποδείξει, επιστολή να προβεί στην αποκάλυψή του, σε τακτό χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δεκαπέντε ημερών. Εφόσον δεν προβεί στην αποκάλυψη του φρεατίου του στο χρονικό διάστημα αυτό, χρεώνεται με πρόστιμο 200 ευρώ.

Το πρόστιμο για λαθραία ύδρευση ορίζεται στο ποσό των 1.000 ευρώ, το πρόστιμο για παράνομη χορήγηση νερού ορίζεται επίσης στα 1.000 ευρώ, ενώ το πρόστιμο

για επέμβαση στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΣ, ορίζεται επίσης στο ίδιο ποσό.

Στη νέα τιμολογιακή πολιτική, προβλέπεται, εξάλλου, η διακοπή της υδροδότησης εφόσον το σύνολο της οφειλής είναι μεγαλύτερο ή ίσο προς 100 ευρώ και έχει παρέλθει ένας μήνας από την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας εξόφλησης.

Παράλληλα, προβλέπεται διακοπή της παροχής νερού, ανεξαρτήτως ύψους οφειλής ένα μήνα μετά τη λήξη προθεσμίας εξόφλησης του δεύτερου ανεξόφλητου λογαριασμού.

Για την επανασύνδεση, αντίστοιχα, διακοπείσας, λόγω οφειλών, παροχής, πρέπει να εξοφληθούν προηγουμένως όλες οι οφειλές, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων, μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης και καταβάλλεται το τέλος επανασύνδεσης, που ανέρχεται στο ποσό των 58,62 ευρώ.

Ειδικές εκπτώσεις

Σημαντικές εκπτώσεις προβλέπονται, παράλληλα, σε ειδικές κοινωνικές ομάδες του τοπικού πληθυσμού. Συνταξιούχοι με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως και 12.000 ευρώ, όπως προκύπτει από εκκαθαριστικό σημείωμα, δικαιούνται έκπτωση 50% επί της αξίας των πρώτων 30 κυβικών μέτρων ανά περίοδο κατανάλωσης και του αναλογούντος ΤΑ για μία παροχή που υδρεύει οικία και εφόσον η κατανάλωση της περιόδου δεν υπερβαίνει τα 70 κυβικά ανά περίοδο 120 ημερών.

Πολύτεκνοι, μακροχρόνια άνεργοι, άποροι, τρίτεκνοι, ΑμΕΑ με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως και 12.000 ευρώ, όπως προκύπτει από εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔOY, δικαιούνται έκπτωση 50% επί της αξίας των πρώτων 15 κυβικών ανά μέλος της οικογένειας, για κάθε περίοδο κατανάλωσης, με ελάχιστο τα 30 κυβικά και του αναλογούντος ΤΑ, για μία παροχή που υδρεύει οικία. H ιδιότητα του πολυτέκνου / τριτέκνου ισχύει εφ’ όρου ζωής, στον δε υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη μόνο τα εξαρτημένα μέλη (ανήλικα άγαμα τέκνα, έως και τη συμπλήρωση 18ου έτους, ή του 25ου έτους εφόσον σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις) της οικογένειας, όπως προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Εκπτωση 50% προβλέπεται, τέλος, στην αξία του νερού και του ΤΑ, εφόσον η κατανάλωση δεν υπερβαίνει τα 30 κυβικά ανά περίοδο κατανάλωσης.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου