ΣΠΟΡΑΔΕΣ

Προσλήψεις εποχικών

προσλήψεις-εποχικών-593500

Εργάτες πυροπροστασίας στον Δήμο Σκοπέλου για την κάλυψη έκτακτων αναγκών

Στην πρόσληψη πέντε ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Πυροπροστασίας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας, προχωρά ο Δήμος Σκοπέλου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους συμπληρωμένη, αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] αφού προηγουμένως επικοινωνήσουν με την υπηρεσία στα τηλέφωνα: 2424350131, 2424350103 και τους αρμόδιους υπαλλήλους Βασιλική Γκίκα και Γιώργο Γούλα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και αύριο Δευτέρα 17 Μαΐου για τους ενδιαφερόμενους.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου